Velkommen til Sønderbro

På denne side finder du praktiske informationer til nye unge og pårørende.

Her har vi samlet informationer, som kan være nyttige for jer, når I modtager beskeden om en anbringelse:

Vores samarbejde med dig som pårørende

Det er en væsentlig del af Sønderbros opgave at sikre et konstruktivt samarbejde med den unges pårørende og netværk samt det offentlige system. Under opholdet på Sønderbro samarbejder vi blandt andet med forældre/værge, sagsbehandler fra kommunen og kriminalforsorgen. Formålet med dette er at sammensætte en bærerdygtig udviklingsplan, der sikrer, at den unge får et godt ophold samt et relevant videre forløb efter Sønderbro.

Under anbringelsen holdes der ugentlige udviklingssamtaler mellem personalet og den unge, hvor den unge har mulighed for at få hjælp og sparring til, hvordan han eller hun skal håndtere sin situation. Forældre til unge bliver løbende kontaktet af det pædagogiske personale på afdelingerne med opdateringer om, hvordan det går. Ligeledes orienteres den kommunale sagsbehandler løbende om den unges trivsel og udvikling på Sønderbro og modtager også en udtalelse om den unge efter endt ophold. 

Sønderbro er pålagt ikke at udtale sig om den unges anbringelse til privatpersoner med undtagelse af forældre og værge.

Velkomstmappe

Vores velkomstmappe henvender sig til unge såvel som til forældre/værge. I den findes bl.a. informationer om ankomsten til Sønderbro, hvad man må medbringe, hvordan hverdagen er osv. Velkomstmappen findes både på engelsk og på dansk.

Find velkomstmappen her

Forældrebrevet

Når forældre får besked om, at deres barn skal anbringes på Sønderbro, modtager de dette forældrebrev. Forældrebrevet findes på engelsk og dansk.

Find forældrebrevet her