Om os

Her kan du læse om, hvordan vi arbejder med udsatte unge.

Vores primære opgave er at reducere den unges udsathed og modvirke kriminalitet ved samtidig at styrke den unge til et selvstændigt voksenliv.

Vi mener, at det kan opnås ved: 

  • at skabe positive alternativer til kriminalitet, misbrug og anden uhensigtsmæssig adfærd
     
  • målrettet at øge livskvaliteten, blandt andet via meningsfuld beskæftigelse, uddannelse og aktivt fritidsliv
     
  • omfattende inddragelse af den unges familie og netværk

Vi hjælper unge med komplekse problemstillinger, hvilket kræver en høj grad af tværfagligt samarbejde. Vi sørger for at bygge bro til fællesskaberne i byen ved at række ud til en række forskellige samarbejdspartnere.

Udover politiet og skoler, samarbejder vi med idrætsforeninger og andre civilsamfundsaktører, da vi ved, at positive fællesskaber og inklusion af den unge i det almene samfund er med til at bane vejen ud af udsathed og kriminalitet.

 

Tilbud og institutioner

Vi tilbyder forskellige typer af tilbud og institutioner, som du kan læse mere om her.

Læs om Ungdomskriminalitetsnævnet her