Samarbejdet med forældre og familie

På denne side kan du læse om samarbejdet med den unges forældre og familie.

På Nexus har samarbejdet med den unges familie stor betydning, idet familien under anbringelsen fortsat spiller en afgørende rolle for den unges udvikling og trivsel. Nexus understøtter en jævnlig og kontinuerlig kontakt mellem den unge og familien, og familien inddrages naturligvis i alle væsentlige beslutninger omkring den unge. 

Vi ønsker, at den unge under sin anbringelse på Nexus fastholder kontakten til sin familie. Derfor tager Nexus’ personale  på hjemmebesøg hos familien med den unge, ligesom vi byder familien velkommen på matriklen. Nexus tilbyder blandt andet, at den unges familie kan overnatte på institutionen i weekenden i vores dertil indrettede familiebolig. På den måde har familien mulighed for kvalitetstid alene med deres søn/datter, samtidig med at der er mulighed for, at Nexus’ pædagogiske personale kan støtte op omkring samværet, såfremt dette er ønsket.

Ud over ovennævnte sker samarbejdet med familien via telefoniske samtaler mellem den unges kontaktpædagog og familien, hvor der sker en løbende opdatering på den unges trivsel og udvikling, og hvor samvær aftales og justeres.

Læs om indskrivning og struktur, tryghed og udvikling her