Struktur, tryghed og udvikling

Her kan du læse om struktur, tryghed og udvikling for den unge, mens han/hun er indskrevet på Nexus.

På Nexus har vi fokus på, at dagligdagen for den unge er struktureret, forudsigelig, tryg og rummelig, men samtidig stilles der realistiske krav og forventninger til den unge.

Når en ung er blevet indskrevet på Nexus, forventes det, at den unge deltager i skole eller anden form for beskæftigelse samt er en del af dagligdagen på institutionen. 

På Nexus har vi et regelsæt, som den unge præsenteres for ved indskrivning. Det forventes, at den unge i dagligdagen arbejder med at overholde disse regler.

Under opholdet samarbejder Nexus med både forældre/familie, sagsbehandler fra kommunen, kriminalforsorgen, hospitaler, læger samt diverse andre relevante samarbejdspartnere. Vi sørger for, at den unge overholder sine aftaler med alle de nævnte, og de vil så vidt muligt blive ledsaget af deres primære kontaktpædagog til diverse møder, retssager m.v.

Vi inviterer til halvårlige opfølgningsmøder og holder samarbejdsmøder i det omfang, det vurderes relevant. Her har vi fokus på at oplyse familien om den unges hverdag på Nexus og inddrage deres viden omkring den unge som en vigtig del af arbejdet med den unge.