Forældre

Her kan du læse om, hvad du kan gøre som forældre til en ung på Spydspidsen.

Spørgsmål du kan have som forælder

Vis alle

Hvordan hjælper Spydspidsen mit barn?

Spydspidsen kan hjælpe dit barn med at komme i arbejdspraktik, hvis han eller hun ikke har gået i skole i længere tid og eventuelt er kriminel eller har et hashmisbrug. Spydspidsen finder efter en samtale med dit barn en praktikplads, der matcher dit barns ønsker. Spydspidsen har kontakt til virksomheden og sikrer, at praktikken forløber bedst muligt. Dit barn er også arbejdsskadeforsikret gennem Spydspidsen, hvis han eller hun skulle komme til skade på arbejdspladsen, og kommunen betaler udgifter forbundet med arbejdet. Det kan være arbejdstøj, sikkerhedssko eller transportudgifter den første måned.

Spydspidsen aftaler med jer forældre, hvordan I vil informeres og involveres i jeres barns forløb i Spydspidsen og står til rådighed for jer, hvis I har brug for coaching eller støtte i forbindelse med forløbet i Spydspidsen.

Hvad kræver det af mig, hvis mit barn skal i Spydspidsen?

Du skal skrive under på, at dit barn må komme i praktik gennem Spydspidsen og får en godtgørelse, der kan have indflydelse på din økonomi.

Hvad betyder det for min økonomi?

Når dit barn er i lønnet arbejdspraktik kan det have indflydelse på din boligsikring, fordi den beregnes ud fra husstandens samlede indkomst. Dit barns løn kan også have betydning for børnebidraget og børnetilskud i familien. Dit barns sagsbehandler er med til at afklare hvilken betydning arbejdspraktikken konkret får for dig.