Skolen

På denne side kan du læse om Sønderbros interne skole.

Meget af vores daglige arbejde underbygger, at unge er forskellige og har derfor behov for noget forskelligt.

Vi har viden om, at der ikke findes mirakelkure eller ”quickfix” mod udsathed og kriminelle løbebaner og løsninger som ser ud til at virke for nogen, viser sig sjældent virkningsfulde for andre i rendyrkede former og påkræver tilpasning.

Fælles for størstedelen af de unge er, at de har et udvidet behov for at styrke egne evner til at mestre eget liv. Det påkalder at udviklings- og læringsforløbene sker i samspil med de unge og deres netværk, og hvor man arbejder meget konkret og gennemsigtigt med målsætninger, gevinstrealiseringer og forløbsevalueringer.

Aktivt bidragende pårørende og netværk har stor betydning for graden af succes i anbringelsesforløbet dels grundet deres viden og historik, og dels ift. de fremadrettede bevægelser i de unges liv.

At sætte retning i et anbringelsesforløb og struktur i de daglige indsatser har afgørende betydning for vores faglige rækkevidde og de unges udbytte af et anbringelsesforløb.

Vores daglige aktiviteter er opdelt i 5 blokke for at sikre dybde i udredning af de unges behov. Dernæst arbejdes der med fokuspunkter på tværs af alle blokkene for at sikre sammenhæng i forløbet. Sidst, men ikke mindst, er systematiske evalueringer og opfølgninger med til at sikre effektive arbejdsgange og forløb til gavn for alle involverede.

Det kræver grundighed, seriøsitet og vedholdenhed at skabe resultater i alle livets sammenhænge, hvilket også gør sig gældende i socialt arbejde. På Sønderbro er de unges behov i centrum for, hvordan vi organiserer os og anvender ressourcerne på daglig basis.

BogligIdræt og sundhedAdfærd i centrumBeskæftigelseBotræning og fællesskaber
  • Dansk
  • Matematik
  • Engelsk
  • Samfundsfag
Diverse sportsgrene og undervisning i sundhed.

Konflikthåndtering og robusthed

Fokus på håndtering af følelser, ansvar for egen adfærd og indgå i forpligtende fællesskaber.

Køkkenarbejde og værkstedslære/produktion.

Vedligeholdelse af udendørsområder på matrikler.

Huslige pligter på afdelingen - ikke som undervisning.

Personlige gøremål såsom tøjvask, madlavning, rengøring mv.

Fokus på et konstruktivt samarbejde med familie og netværk.

 

Læs vores indsatspapirer her