Kombinationsindsatsen

Her kan du læse om Kombinationsindsatsen.

Formålet med Kombinationsindsatsen er:

At brobygge og fastholde børn og unge i positive fællesskaber i familien, skolen, ungdomsuddannelse, fritidsliv og fritidsjob.

Kombinationsindsatsen

Idrætsprojektets trænere samarbejder med børn, unge og deres familier om:

 • At de opbygger gode hverdagsrutiner i familien ift. søvnrutiner, morgenrutiner, lektiehjælp m.m.

   
 • At de får afdækket og opbygget motivationen for at gå i skole, gå på en ungdomsuddannelse, få et aktivt og meningsfuldt fritidsliv eller et fast fritidsjob.

   
 • At de styrker deres sociale og faglige kompetencer ift. at gå i skole, gå på en ungdomsuddannelse, indgå i et fritidsliv eller et fritidsjob. Det kan fx ske ved at udvikle strategier til at regulere følelser og håndtere konflikter, træne struktur på skoledagen m.m.

   
 • At de opbygger selvværd og styrker deres tro på, at de er kompetente og betydningsfulde for andre i de fællesskaber, de indgår i.

   
 • At de danner stærke og varige relationer samt opbygger og fastholder positive venskaber med andre børn og unge.

   
 • At de får erfaring med at handle selv og skabe positive forandringer i deres eget liv.

Idrætsprojektet samarbejder hele vejen igennem forløbet tæt med netværket omkring børnene og de unge og har efter aftaler og behov løbende kontakt til relevante aktører som familien, sagsbehandlere, skolen, foreninger m.fl.

Trænerne har altid blik for de ressourcer, som børn og unge er i besiddelse af og har fokus på at sætte dem i spil. Gennem en positiv og anerkendende tilgang motiverer trænerne til aktiviteter og igennem dem trænes det, der står i vejen for at kunne deltage i sociale og faglige fællesskaber i foreningsliv, fritidsjob, skole og ungdomsuddannelse.

Vi er fleksible med indsats, tid og sted. Vi tilrettelægger altid forløbet efter børn og unges behov og justerer løbende, hvis behovene ændrer sig. Vi arbejder på tværs af børn og unges arenaer - fx familie, skole og fritid. Vi skræddersyr forløbet efter børn og unges motivation, ønsker og drømme.

Børn og unge får adgang til dannende fællesskaber i Idrætsprojektet. Her kan de i trygge relationer og rammer udvikle deres interesser og kompetencer der skal til, for at de kan tage skridtet ind i foreningsliv, fritidsjob, skole eller ungdomsuddannelse.

Vi aflyser aldrig og starter med det samme.