Hvilke indsatser tilbyder vi?

Her kan du læse om vores indsatser.

Vi tilbyder indsatser til:

Enkelte børn og unge, hvor målet er at brobygge til og fastholde dem i positive fællesskaber i skolen, fritidsliv og fritidsjob.

Børn og unge, som er visiteret til en foranstaltning efter § 52.3,6 (Kontaktperson) eller § 52.3,9 (Anden hjælp) i Serviceloven.

  • Fritidsindsatsen
  • Kombinationsindsatsen
  • Skoleflexindsatsen
  • Familieindsatsen (netværk for børn, unge og deres familier)
  • 9.I
  • Skolealliancen

Børn og unge, som er tildelt et forbedringsforløb via Ungdomskriminalitetsnævnet efter §13.1,7 (At have udpeget en fast kontaktperson) eller §13.1,9 (At modtage anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte) i Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

  • Forbedringsforløb via Ungdomskriminalitetsnævnet

Grupper af børn, unge og familier, hvor målet er, at opbygge og fastholde mangfoldige, inkluderende og sjove fællesskaber på skoler, institutioner og i lokalområder.

Børn og unge, som tilbydes en forebyggende foranstaltning på SEL § 11 stk. 2 og 3