HEL-indsatsen

Her kan du læse om HEL-indsatsen. HEL står for Hjem Energi Leg.

Formålet med HEL-indsatsen er:

At opbygge og fastholde positive fællesskaber i lokalområder for alle børn og unge, hvor de bliver en del af et aktivt fritidsliv eller får et fritidsjob.

Målgruppe:

Alle børn og unge mellem 10 og 17 år og deres familier.

HEL-Indsatsen

Hel-Indsatsen er en tidlig forebyggende indsats i otte lokalområder i Mjølnerparken, Aldersrogade, Lundtoftegade, Tingbjerg/Utterslevhuse, Gadelandet/Husumgård, Bispeparken, Hørgården og Stærevej.

Aktiviteterne i HEL-indsatsen udvikles løbende i samarbejde med børn og unge, deres familier, lokale klubber, skoler, foreninger, de boligsociale helhedsplaner samt kommunale lokale indsatser fx Københavnerteamet og SSP. På den måde sikres det, at aktiviteterne matcher børn og unges behov og ønsker.

Lommepengejobs og fritidsjobs

Idrætsprojektet tilbyder børn og unge et 6-8-ugers forløb, hvor de i grupper træner kompetencer til at få et fritidsjob. Herefter hjælper Idrætsprojektet de unge med at søge og få et ordinært fritidsjob i deres lokalområde. Det kan f.eks. være en træneruddannelse, hvor de unge efterfølgende får et fritidsjob i en ordinær forening eller bliver legeassistent i en legepatrulje via de boligsociale helhedsplaner. Det kan også være et madkursus, hvor de unge efterfølgende bliver ansat i et ordinært fritidsjob i en lokal restaurant.

Foreningsliv

Med udgangspunkt i ønsker fra børn, unge og de lokale aktører tilbyder Idrætsprojektet børn og unge at afprøve forskellige foreningsaktiviteter i deres lokalområde fx dans, basketball, rulleskøjter eller løbehjul.

Her introduceres børn og unge til en sportsgren, og de kan tilegne sig kompetencer indenfor sportsgrenen, det kan fx være at lære reglerne at kende og at tilegne sig tekniske eller fysiske kompetencer fx i forhold til at spille basket.

Når de har et fundament af basale kompetencer, kan det give dem modet til at træde ind og blive en del af en ordinær forening. Hvis der ikke er en forening i lokalområdet, som tilbyder den sportsgren, som en gruppe børn og unge ønsker at gå til, så samarbejder Idrætsprojektet med eksisterende foreninger om at starte hold op i de otte lokalområder eller at opbygge nye foreninger.

Idrætsprojektets trænere samarbejder med børn og unge om:

 • At opfinde nye aktiviteter, dvs. børn og unge er med til at udvikle indsatserne.
   
 • At de selv tilvælger en fritidsaktivitet eller et fritidsjob. De skal ikke være en del af en social indsats.
   
 • At de selv inviterer andre børn og unge med til aktiviteter og derved rekrutterer andre til indsatserne.
   
 • At de styrker deres kompetencer ift. fritidsliv eller et fritidsjob - fx tilegne sig tekniske kompetencer indenfor en sportsgren eller skrive en ansøgning.
   
 • At de styrker deres sociale kompetencer fx ift. at samarbejde eller løse konflikter.
   
 • At de opbygger og fastholder motivationen for at have et aktivt fritidsliv eller et fast fritidsjob.
   
 • At eksisterende eller nye foreninger starter hold op i lokalområdet.

Hvis I ønsker at høre mere om HEL-indsatsen er I velkommen til at kontakte os.

Kontakt

Martin Jensen

Martin Jensen

Projektleder for HEL

Pernille Weinreich Matthiesen

Pernille Weinreich Matthiesen

Leder af Idrætsprojektet