Forbedringsforløb, Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN)

Her kan du læse om vores forbedringsforløb.

Formålet med Forbedringsforløbet

At børn og unge, som er tildelt et forbedringsforløb via UKN, kommer i trivsel og positiv udvikling væk fra kriminalitet.

At børn og unge brobygges til og fastholdes i positive fællesskaber i familien, fritidsliv, fritidsjob, skolen og ungdomsuddannelse.

Målgruppen

Børn og unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb via UKN.

Forbedringsforløbet 

Idrætsprojektets trænere samarbejder med børn og unge og deres familier om: 

 • At de får en velfungerende hverdag i familien ift. søvnrutiner, morgenrutiner, håndtering af konflikter m.m.

   
 • At de styrker deres sociale og faglige kompetencer ift. at gå i skole, gå på en ungdomsuddannelse, indgå i et fritidsliv eller et fritidsjob. Det kan fx ske ved at udvikle strategier til at regulere følelser og håndtere konflikter, træne struktur på skoledagen m.m.

   
 • At de opbygger og fastholder motivationen for at gå i skole, gå på en ungdomsuddannelse, få et aktivt fritidsliv eller et fast fritidsjob.

   
 • At de opbygger selvværd og styrker deres tro på, at de er kompetente og betydningsfulde for andre i de fællesskaber, de indgår i. 

   
 • At de får erfaring med at handle selv og skabe positive forandringer i deres eget liv. 

   
 • At de unge overholder aftaler i henhold til det aftalte forbedringsforløb.

Idrætsprojektet samarbejder hele vejen igennem forløbet tæt med netværket omkring børnene og de unge og har efter aftaler og behov løbende kontakt til relevante aktører som familien, UKN, sagsbehandlere, skolen, foreninger m.fl.

Trænerne har altid blik for de ressourcer, som børn og unge er i besiddelse af og har fokus på at sætte dem i spil. Gennem en positiv og anerkendende tilgang motiverer trænerne til aktiviteter og igennem dem trænes det, der står i vejen for at kunne deltage i sociale og faglige fællesskaber i foreningsliv, fritidsjob, skole og ungdomsuddannelse.

Vi er fleksible med indsats, tid og sted. Vi tilrettelægger altid forløbet efter børn og unges behov og justerer løbende, hvis behovene ændrer sig. Vi arbejder på tværs af børn og unges arenaer - fx familie, skole og fritid. Vi skræddersyr forløbet efter børn og unges motivation, ønsker og drømme.

Børn og unge får adgang til dannende fællesskaber i Idrætsprojektet. Her kan de i trygge relationer og rammer udvikle deres interesser og kompetencer der skal til, for at de kan tage skridtet ind i foreningsliv, fritidsjob, skole eller ungdomsuddannelse.

Vi aflyser aldrig og starter med det samme.