Familieindsatsen

Her kan du læse om Familieindsatsen.

Formålet med Familieindsatsen

At støtte familier i at opbygge og fastholde en god hverdag med positive relationer og strukturer i familien.

At brobygge og fastholde familier i postive fællesskaber fx. at de kan varetage et aktivt fritidsliv eller få et netværk med andre familier i foreninger og lokalsamfundet.

Familieindsatsen

Vi samarbejder med familien om:

 • At de øver sig i at være aktive og nærværende sammen i en aktivitet - fx gennem lege, spil, idræt m.m.
   
 • At de i fællesskab udvikler nye færdigheder sammen – fx ved at spille spil, dyrke sport, lave mad og spise sammen m.m.
   
 • At de får afdækket og udviklet deres interesser ift. at være en del af et netværk i en forening eller lokalsamfundet.
   
 • At de styrker deres sociale kompetencer ift. at indgå i et netværk i en forening eller lokalsamfundet - fx følge regler, samarbejde, udvikle strategier til at regulere følelser og håndtere konflikter.
   
 • At de opbygger og fastholder et netværk med andre familier i foreninger og lokalsamfundet.