En God Skolestart

Indsatsen En God Skolestart arbejder tidligt forebyggende med udfordringer i skolestarten for at styrke udsatte og sårbare elevers trivsel og motivation for at gå i skole og reducere behovet for senere foranstaltning.

Idrætsprojektets trænere samarbejder med skolen om:   

  • At understøtte klassens børn i udsatte positioner  
  • At skabe positive og inkluderende sociale og faglige fællesskaber i klassen
  • At sænke konfliktniveauet og styrke tryghed og motivation i klassen

Indsatsen tilrettelægges i tæt samarbejde med klassens lærere og består af en kombination af:

  • Aktiviteter og forløb i undervisningen med fokus på at styrke både enkelte elevers og klassens sociale og faglige kompetencer, fx igennem brug af co-teaching.
  • Aktiviteter og forløb i frikvartererne, hvor elevernes understøttes i at få positive og aktive frikvarterer ved fx selv at blive i stand til at igangsætte fælles lege og aktiviteter  
  • Indsats i fritiden for de særligt udsatte eller sårbare elever i klassen, som kan have brug for ekstra støtte i fritiden fx til at starte op til en fritidsaktivitet 
  • Indsats i hjemmet for de særligt udsatte eller sårbare elever i klassen, hvor det kan være en støtte for familien, at træneren i en periode fx hjælper med at få skabt gode morgenrutiner, følge til skole mv.

På En God Skolestart har trænerne som udgangspunkt en intensiv indsats i én klasse over et helt skoleår, hvor de samarbejder tæt med klassens lærere. Det giver trænerne en unik mulighed for at arbejde sammenhængene både med de enkelte udsatte og sårbare børn og klassens fællesskab. For når klassens fællesskab er trygt og inkluderende, er der langt stærkere forudsætninger for, at de sårbare og udsatte børn kan udvikle sig og trives både socialt og fagligt – og så er en vigtig sidegevinst, at det også gavner resten af klassens trivsel og motivation for at gå i skole.  

Der er samtidig et målrettet fokus i indsatsen at sikre en stærk forankring efterfølgende af de resultater, som indsatsen skaber for de enkelte børn og klassen. Det afspejles i alt fra indsatsens design, metoder og tilgange, ligesom det er et gennemgående tema i samarbejdet og dialogen med skolen. 

Baggrund

En God skolestart er et projekt, som skal afprøve effekten af en intensiv indsats i indskolingen med et forebyggende fokus. Indsatsen udmøntes på fem skoler i kommunen og løber i perioden 2022-2025. 

Lyt med på Idrætsprojektets podcast om En God Skolestart