9.I - 9. klasse i Idrætsprojektet

9.I er en indsats, der udbydes i et samarbejde mellem Idrætsprojektet og Københavns Ungdomsskole.

Formålet med 9.I  

At unge får folkeskolens afgangsprøve i dansk, matematik og engelsk.

At de bliver motiverede for og tilegner sig sociale og faglige kompetencer til at starte i 10. klasse og på en ungdomsuddannelse.

Målgruppen

Unge, der er motiveret for at gennemføre folkeskolens afgangsprøve i dansk, matematik og engelsk, og som ikke går i skole - i almenskole, specialskole eller dagbehandling. 

Det kan være unge:

 • Som burde gå i 9. klasse eller er ældre og ikke har gennemført folkeskolens afgangsprøve.
   
 • Som har skolevægring, er kriminalitetstruet og/eller oplever psykiske vanskeligheder fx diagnosticeret med angst, ADHD eller autisme.  

Indsatsen 9.I

Den unge indskrives på Københavns Ungdomsskole og går til folkeskolens afgangsprøve i dansk, matematik og engelsk her. Idrætsprojektets undervisere varetager undervisningen, som er 1:1-undervisning, og som er tilrettelagt efter den unges individuelle faglige og sociale kompetencer. Hvor undervisningen foregår tilrettelægges efter den unges ønsker og behov, den kan fx foregå på vores baser, i hjemmet eller i lokalområdet ved den unges bopæl fx på biblioteket. 

Idrætsprojektets undervisere samarbejder med unge om: 

 • At de får en hverdag med struktureret undervisning i dansk, matematik og engelsk, hvor de fx møder stabilt op hver dag.
   
 • At de opbygger og fastholder deres motivation for at gå i skole.
   
 • At de får afdækket deres faglige og sociale kompetencer ift. at gå i skole og starte i 10. klasse eller på en ungdomsuddannelse. 
   
 • At de styrker deres sociale og faglige kompetencer ift. at gå i skole fx. udvikling af strategier til at regulere følelser, håndtere konflikte, at lære nyt og få struktur på en skoledag.
   
 • At de får folkeskolens afgangsprøve i dansk, matematik og engelsk.
   
 • At de opbygger selvværd og styrker deres tro på, at de er kompetente og betydningsfulde for andre.
   
 • At de styrker deres kompetencer til at opbygge og fastholde positive og varige relationer til andre.