Regler for de unge på Nexus

Her kan du læse reglerne for den unge ved ophold på Nexus.

1. Afdelingens telefon

 • ​​​​​​​Må gerne lånes til korte beskeder.
 • Dette skal foregå med en ansat til stede.

2. Aktiviteter

 • Man skal deltage i husets planlagte aktiviteter. Manglende deltagelse anses som brud på den pædagogiske kontrakt.

3. Arbejdsdusør

 • Der kan arbejdes på Nexus. Dette belønnes med 20-30 kr. pr. time eller med fastsatte opgavetakster.
 • Der er personalet der definerer hvad der er en mulig arbejdsopgave.

4. Computer og TV

 • Man må gerne medbringe en computer, når man flytter ind på Nexus.
 • I N1 er det ikke tilladt at have fjernsyn på værelset.

5. Euforiserende stoffer, alkohol og våben

 • Er under ingen omstændigheder tilladt på institutionen.
 • Ved positiv urintest, underrettes forældre og sagsbehandleren. 

6. Gæster

 • Hverdage: Tilladt tirsdag og torsdag i tidsrummet 16.00– 22.30.
 • Weekender (fredag, lørdag og søndag): Kun en af dagene fra 16.00 - 23.30. 
 • Besøg aftales med personalet – så tidligt som muligt.
 • Man må kun have én gæst ad gangen.
 • Gæster hentes og bringes ikke af personalet.
 • I N1 må man ikke have gæster i mindst 14 dage – udover familien.
 • I N1 må man ikke have overnattende gæster.
 • Opholdet i N1 varer mindst 1 måned.
 • I N2, N3 og N5 er det tilladt at have overnattende gæster. Ved overnattende gæster under 18 år bliver forældre/opholdssted informeret.
 • Forældre og søskende har altid mulighed for at komme på besøg. Dette aftales gennem personalet.

7. Hærværk

 • Udbedres eller erstattes af den der udførte det.
 • Groft hærværk anmeldes til politiet. 
 • Betaling sker gennem inddragelse af halvdelen af lommepenge, arbejdsdusør og evt. penge tjent ved arbejde udenfor matriklen.

8. Lommepenge

 • Det er de gældende takster fra Københavns Kommune der udbetales.
 • Lommepenge udbetales 2 gange ugentligt: mandag og fredag.

9. Mobiltelefon

 • Der henstilles til hensynsfuld brug af mobiltelefoner – den bruges fx ikke under måltider, møder og undervisning.

10. Pligter

 • De unge skal holde deres eget værelse pænt og rent, samt vaske deres eget tøj.
 • Det forventes at de unge hjælper til med at holde fællesarealerne rene og ordentlige.

11. Rygning

 • Det er kun tilladt at ryge udendørs. 
 • Personalet køber ikke cigaretter for de unge.
 • De unge ryger ikke sammen med personalet.

12. Udgang

 • N1: I minimum de første 14 dage må man ikke forlade Nexus’ område uden personale.
 • Nexus’ område er præciseret indenfor den røde markering på det udleverede kort.
 • Det resterende opholds regler i forhold til udgange aftales med den unges kontaktpædagog og/eller ifølge de forhold man er anbragt under.
 • Ingen unge har mulighed for udgange eller orlov i Frederikssund og omegn.
 • Retten til udgang kan inddrages ved følgende:   
  - Misligholdelse af aftaler eller manglende deltagelse i planlagte aktiviteter. 
  - Udøvelse af kriminalitet. 
  - Besiddelse af euforiserende stoffer. 
  - Adfærd som enten er truende eller uacceptabel for fællesskabet.

13. Rømning

 • Ved rømning (stikken af) bliver man meldt efterlyst hos politiet.

14. Sengetider

 • Søndag til torsdag kl. 23.00.
 • Fredag til lørdag kl. 01.00.

15. Stå op tider

 • Mandag til fredag kl. 8.30 - skal man være oppe og klar til dagen.
 • Lørdag til søndag (og ferier) kl. 12.00 - skal man være oppe og klar til dagen.

16. Vold

 • Anmeldes altid til politiet.
 • Grove trusler vil efter en individuel vurdering også blive anmeldt til politiet.