Skole og uddannelse, fritidsliv, fritidsjob samt familieliv

På denne side kan du læse om skole, uddannelse, fritidsliv, fritidsjob samt familieliv for den unge, der er tilknyttet Den Korte Snor.

Vi sætter ind på 4 niveauer: Skole og uddannelse, fritidsliv, fritidsjob samt familieliv.

Skole- og uddannelse

For enkelte unge i Den Korte Snor vil vi tilbyde et særligt skole-og uddannelsesrettet forløb. Det kan fx blive aktuelt, hvis den unge ikke har været i skole længe, hvis man venter på at komme i praktik, eller hvis man er midt i et afklaringsforløb omkring skole/uddannelse. Her kan den unge mødes med vores skolekoordinator og tale om tidligere skoleerfaringer samtidig med, at den unge reintroduceres til det faglige og boglige arbejde. Formålet er, at den unge genvinder lysten og modet til at blive undervist. Forløbene er altid kortvarige, op til tre måneder, og der arbejdes målrettet på inklusion i det ordinære undervisningssystem.

Kontaktpersonen arbejder på afklaring omkring og motivation for skole og uddannelse. Hvis der er udfordringer med fremmøde eller konflikter i skolen, støtter kontaktpersonen den unge i stabilt fremmøde og i selv at kunne løse de konflikter der kan være forbundet med skolegang.

Fritidsliv

Nogle unge bruger meget tid på gaden på skæve tidspunkter af døgnet. Vores opgave er at støtte den unges mulighed for at deltage i fritidstilbud og organiserede fritids- og foreningsaktiviteter. Det handler om at indgå i fællesskaber, som kan støtte den unge i at undgå kriminalitet og uroskabende adfærd.

Fritidsjob

Vi samarbejder med fritidsjob med mentor, hvor den unge kan tilbydes et job i en svømmehal, supermarked eller lignende. Vi er i øjeblikket ved at udbygge samarbejdet med organisationer der kan hjælpe med flere fritidsjobs til de unge. Vi ved, hvor vigtigt det er for et sundt ungdomsliv at den unge tjener sine egne penge.

Samspillet i familien

Hvis der er konflikter i hjemmet, vil vi gennem familierådgivning støtte til at reducere konfliktniveauet i hjemmet. Vi har gode erfaringer med at støtte mor og far i at sætte rammer, der støtter den unge i en positiv udvikling.  Sammen med den unge og familien afdækker vi, hvem i den unges og familiens netværk, der kan være en støtte i en svær tid fx som pusterum, aflastning, lektiehjælp m.m. Vi planlægger også aktiviteter for hele eller dele af familien for at styrke det gode samspil i familien. Hvis den unge oplever udfordringer med at håndtere vrede, tilbyder vi et diamantforløb. Diamantforløb er et undervisningsforløb, der gør den unge klogere på vreden og giver dem værktøjer til at håndtere vreden fremadrettet. Du kan finde mere om Diamantforløb og vores andre metodiske tilgange nederst på siden.

I Den Korte Snor indgår den unge og familien i aktiviteter udenfor kommunekontoret. Vi skelner mellem:

  • Netværks- og familieaktiviteter, hvor familiens samarbejde med kontaktperson/familierådgiver kan styrkes, og hvor der arbejdes med relationer og samspil i familien. 

     
  • Ungeaktiviteter, hvor den unge indgår i aktiviteter med andre unge med henblik på træning af sociale kompetencer i gruppesammenhænge og/eller med henblik på brobygning til organiserede fritidsaktiviteter i civilsamfundet.

I forbindelse med aktiviteterne kommer nye ressourcer og kompetencer til syne, som vi sammen efterfølgende kan bringe i spil i den unges og familiens hverdag.

Metodiske tilgange

Læs mere om Diamantforløbet og vores andre metodiske tilgange her.