Metodiske tilgange

Her kan du læse om de metodiske tilgange, vi benytter os af i Den Korte Snor.

Vi arbejder grundlæggende systemisk, narrativt og løsningsfokuseret med brug af Signs of Safety modellen ved opstart af nye familier.

Den systemiske tilgang

Vi ser på familien som et system. Det betyder, at vi ikke kan arbejde løsrevet kun med den unge, men at vi arbejder med hele familien og netværket omkring den unge for at skabe brugbare løsninger.

Den narrative tilgang

I Den Korte Snor arbejder vi med fortællinger. Fortællinger er vigtige, fordi vi forstår os selv og omverden igennem fortællinger. Gennem fortællinger udvikler vi identitet, og vores identitet danner grundlag for vores handlinger. Vi møder ofte unge, som har mange negative tanker om sig selv. Det kan være en dominerende negativ fortælling om, at man er en ballademager i skolen. Derfor arbejder vi bevidst og målrettet på at synliggøre og forstærke de tanker og den adfærd, som kan understøtte den unges positive udvikling, tro på sig selv og på en positiv fremtid. Det kan fx være ved at forstærke fortællingen om den omsorgsfulde bror, den loyale kammerat eller den nysgerrige elev. Vi taler selvfølgelig også om det, som er svært og problemfyldt.

Som en del af vores narrative tilgang laver vi narrativ dokumentation, hvor vi med breve, billeder, sms'er, genstand m.m. dokumenterer hverdagens eksempler på den adfærd, som kan støtte den unge i en positiv udvikling. Det kan du læse mere om i vores publikation "Guide til narrativ dokumentation" (link)

Den løsningsfokuserede tilgang og Signs of Safety

Vi ser på barnet og familiens styrker og ressourcer og fortidens succeser. Vi ser på drømme og mål for livet. Vi undersøger de undtagelser, der er fra problemerne og styrker derigennem de beskyttelsesfaktorer, der er for at skabe et liv uden kriminalitet.

Diamantforløb

Diamantforløb er et manualbaseret undervisningsforløb i at håndtere vrede. Diamantforløb skal gøre den unge mere klog på sin vrede og give ham/hende værktøjer til at arbejde konstruktivt med vreden. Der er tale om undervisning, som kan give den unge en større forståelse for egen vrede, så den unge bedre vil kunne håndtere vreden fremadrettet. Diamantforløb foregår i grupper af unge og kan også foregå individuelt i samtaler mellem kontaktperson og ung.

FIT

Feedback Informed Treatment, FIT, er en metode til at opnå feedback imellem den unge/familien og kontaktpersonen/familierådgiveren. Feedbacken omhandler de unges og familiens oplevelse af effekten af behandlingen, samt deres oplevelse af samarbejdet med os i Den Korte Snor. Den unge og familien vil derfor løbende i forløbet skulle udfylde de kortfattede skemaer, som bruges i FIT - så vi hele tiden kan blive bedre til at støtte og hjælpe den enkelte unge og familie på en relevant måde.