Vores indsatser hos VIFU Forebyg

Her kan du se de indsatser vi tilbyder unge og deres pårørende.

Vores indsatser

Vis alle

Ventilplads

En ventilplads er et møbleret værelse, hvor den unge i kortere perioder kan opholde sig. Der er adgang til praktisk og basal omsorg i form af kost, køkken, vaskemaskine, mv. Der er pædagogisk personale til rådighed for både den unge og familien hele døgnet.

Ventilpladsen kan være en mulighed, når situationen i hjemmet eskalerer i et sådant omfang, at den er til skade for den unge og/eller forældrene. Ventilpladsen skal nedbringe konflikter og forebygge voldsomme hændelser og akutte anbringelser.

En ventilplads inkluderer altid en familieindsat, som varetages af den kontaktperson, som den unge får ved indskrivningen. Det er VIFU Forebygs personale, der i samarbejde med den myndighed, der bevilger pladsen og familien vurderer, hvilke situationer der kan give anledning til, at den unge kan opholde sig på ventilpladsen.

Familieindsats og kontaktperson

Alle unge på ventilpladser får en kontaktperson. Kontaktpersonen varetager familieindsatsen, som i nogle tilfælde kan tage form af rollen som en mere traditionel kontaktperson, hvis opgaver er at hjælpe den unge med at skabe en meningsfuld hverdag.  Denne kontaktperson skal desuden sikre, at den unge arbejder med de opstillede mål for indsatsen. Sammen finder den unge fog kontaktpersonen ud af, hvad de gerne vil bruge tid på at lave sammen. Det kan være sociale aktiviteter i fritiden, at få styr på hverdagens praktiske gøremål eller at motivere og fastholde uddannelse eller beskæftigelse.

I nogle sager vil familieindsatsen bære præg af konkrete råd, støtte og vejledning til forældrene eller indsatser af mere praktisk karakter i hjemmet. Der kan også være tale om hjælp til at håndtere konflikter i familien.

Familiebehandling

Familiebehandling kan iværksættes som separat indsats eller som en kombinationsindsats, når den unge er indskrevet på ventilplads. Det vil sige, at VIFU Forebyg har familiebehandling uden at den unge bruger vores ventilpladser.

VIFU Forebygs familiebehandlere holder familiesamtaler efter familiens behov og forløbets intensitet afstemmes og justeres løbende.  Der kan være samtaler, hvor alle familiemedlemmer deltager, men der kan også være forældresamtaler eller individuelle samtaler. Familiebehandleren har ansvar for løbende at vurdere, hvordan familiebehandlingen bliver mest hensigtsmæssig.

Vredeshåndtering

Vi tilbyder et vredeshåndteringsforløb for unge i form af det såkaldte Diamantforløb.  Formålet med forløbet er at de unge lærer at forstå og håndtere deres vrede mere hensigtsmæssigt for at minimere vredens uheldige konsekvenser.  Der er både gruppeforløb og individuelle forløb. Diamantforløb tilbydes både til unge indskrevet i VIFU og som separat indsats for andre unge.

Specialiserede kontaktpersoner og Youth Level og Service (YLS

I VIFU Forebyg har vi særlige kompetencer i forhold til arbejdet med kriminalitetstruede unge.

Dels kan vi arbejde med Youth Level of Service (YLS), so er et valideret redskab, der hjælper fagpersoner til at vurdere risikofaktorer hos kriminalitetstruede unge og derved tilrettelægge en passende indsats over for den enkelte unge. Denne ydelse kræver en særskilt bevilling.

Dels tilbyder vi forløb med en specialiseret kontaktperson, der har særlig viden og kompetencer i forhold til at arbejde med kriminalitetstruede unge. Dette kan fx være en indsats, som Ungdomskriminalitetsnævnet har besluttet, skal indgå i et forløb hos os.

Pausepladser

 En pauseplads er en plads, hvor den unge kan få støtte, hvis der er akut brug for et sted at være pga. problemer i hjemmet. Pausepladsen bruges, når der ikke er et grundlag for at anbringe den unge. I nogle tilfælde kan anbringelser undgås ved anvendelse af pausepladser.

Pausepladsen bruges kortvarigt og maksimalt 4 dage. Formået er at aflaste familien, mens vi målrettet arbejder på at hjælpe og understøtte familien, så den unge kan være hjemme.

En pauseplads kan også bruges for en ung, der er anbragt, men hvor der sket et sammenbrud i anbringelsen.

Afdækning af negativ social kontrol

I VIFU Forebyg kan vi også tilbyde afdækning af negativ social kontrol efter den såkaldte Patriark-model. Indsatsen kræver særskilt bevilling.

Forældregrupper

VIFU Forebyg tilbyder forældregrupper, hvor forældrene mødes i et struktureret rum og taler sammen om emner, som relaterer til dét at være forældre til unge indskrevet i VIFU Forebyg.

Fleksible og sammenhængende indsatser

Inden en ung bliver tilknyttet VIFU Forebyg, vil der være foretaget en børnefaglig undersøgelse og en handleplan. I den handleplan vil vores indsats intensitet være afhængig af den kompleksitet og det indsatsbehov, som den børnefaglige undersøgelse og handleplanen peger på. omfanget bliver løbende vurderet, så det matcher den unges og familiens behov. Denne vurdering er en drøftelse mellem VIFU Forebyg og det pågældende myndighedscenter, hvor familien også bliver inddraget.

VIFU er organiseret i to sammenhængende afdelinger, VIFU Forebyg og VIFU Døgn.  Det giver os en helt unik mulighed for og erfaring med at bevæge os med de unge op og ned ad indsatstrappen, , som er et værktøj, vi arbejder med for at sikre og fremme trivsel, men også i forbindelse med at forebygge og håndtere belastninger og kritiske hændelser.

Vores to afdelinger arbejder sammen vi har en intern fleksibilitet og kendskab til både den unge og hinanden giver en den unge en blid overgang til anbringelse med genkendelige rammer og med genkendelige personaler i overgangsperioden.