Om VIFU Forebyg

Her kan du læse om, hvad VIFU Forebyg er.

VIFU Forebyg arbejder forebyggende efter Lov om Social Service §52 med tilbud om en hurtig, fleksibel og målrettet indsats til unge og deres familier. VIFU Forebyg er en del af Københavns Kommunes Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge.

 I VIFU Forebyg tilbyder vi en række fleksible indsatser, som kan købes separat. Indsatserne er organiseret i døgnramme, det vil sige at der er 24-timers tilgængelighed. VIFU Forebygs primære indsats er ventilpladser til udsatte unge sammen med en familieindsats. Familieindsatsen kan tilrettelægges på mange måder. Det kan fx være en kontaktperson for den unge, hjælp og støtte til konflikthåndtering i familien eller arbejde med forældreevnerne i familien.  Der kan også tilkøbes familiebehandling og andre indsatser.

Indsatserne kan altid kombineres under forløbet, så det giver mening for den unge. Formålet med at den unge til indskrevet på VIFU Forebyg er at forebygge en anbringelse og sikre udvikling og trivsel. Det gør vi ved at skabe stabilitet på netop de områder af den unges liv, hvor det er nødvendigt i forhold til de problemstillinger, familien og den unge står i her og nu.

Indsatserne hos os er organiseret i døgnramme med de gældende overenskomstaftaler, der er på døgnområdet. Der er derfor tale om et alternativ til anbringelse, men med de fordele, som døgnorganiseringen fører med sig. Det er bl.a. i form af høj grad af fleksibilitet, intensitet og kontinuitet i den pædagogiske indsats.

Her kan du få mere information og en rundvisning hos os:

Video Url