Metodisk tilgang hos VIFU Forebyg

Her kan du læse og se en video om vores forskellige metodiske tilgange, som vi til daglig anvender i vores arbejde med de unges udvikling og trivsel.

VIFU Forebyg tager afsæt i systemisk og narrativ teori og metode med udgangspunkt i den enkelte families - og unges behov og forudsætninger, da det er en grundforståelse i VIFU Forebyg, at familien selv har de bedste forudsætninger for at kvalificere deres mål.

Her kan du få mere information om de forskellige metoder hos os:

Video Url