Målgruppe

Her kan du læse om, hvilke unge vores indsatser er rettet mod.

VIFU Forebyg er en forebyggende indsats for udsatte og/eller kriminalitetstruede unge i alderen 12-18 år.

Vores overordnede målsætninger er at forebygge anbringelse, mindske kriminalitet, skabe nye og foretrukne familieidentiteter og på sigt at øge muligheden for social mobilitet. Det vil sige, at der skal være en plan for den unges uddannelse eller beskæftigelse.

For at nå målene arbejder vi med at skabe alternativer til kriminalitet og anden uhensigtsmæssig adfærd. Vi arbejder på at øge livskvaliteten hos den unge og familien, bl.a. ved at mindske konfliktniveauet i familien. Grundtanken er, at uhensigtsmæssig adfærd og mistrivsel vil dale, når der er bedre forhold for den unge både i og udenfor familien.

Vi fokuserer derfor på, at:

  • den unge får struktur i hverdagen igennem uddannelse, job, sundhed og fritidsliv
  • den unge bliver klar til voksenlivet
  • den unge og familiens ressourcer aktiveres, sådan at behovet for professionel støtte mindskes
  • familien støtter relevant op om den unge

Ud over disse målsætninger opstiller vi konkrete mål og fokusområder sammen med den unge og familien. Her bliver deres egne mål inddraget, da vi mener, at det er mere motiverende for den unge og familien at arbejde med mål, som de selv er med til at sætte. Samtidig ved vi, at familien selv har de bedste forudsætninger for at kvalificere deres mål og nå dem på sigt.