Vores indsatser på VIFU Døgn

Her kan du se de indsatser vi tilbyder unge og deres pårørende

Vores indsatser

Vis alle

Botræning

En vigtig målsætning for anbringelsen på VIFU Døgn er at sikre den unges fremtidige trivsel. Derfor arbejder vi frem mod, at den unge får de færdigheder, der er brug for i et selvstændigt voksenliv. Ud over at kunne bo i egen bolig, skal den unge også kunne begå sig i samfundet, det vil også sige, at de skal kunne forstå og forholde sig til samfundets normer og regler. Det kræver derfor både praktiske og adfærdsmæssige færdigheder såsom at vaske tøj, lave mad, lægge budget, rydde op og gøre rent, tjekke e-Boks, deltage i møder, ringe op til læge og myndigheder.

Vi laver altid individuelle mål om, hvad den enkelte unge skal lære eller øve sig i. Med udgangspunkt i den unges funktionsniveau hjælper vi med de ting, som den unge ikke selv kan løse. Vi støtter den unge i de opgaver, som han eller hun selv kan løse med støtte fra en voksen, og bakker op og insisterer på, at den unge selv gennemfører opgaverne, der hvor vi ved, at de kan.

Kontaktteamet

Hver ung får tilknyttet et kontaktteam bestående af to kontaktpersoner. Kontaktpersonerne har ekstra tid til at være sammen med den unge. Denne ekstra tid kan bruges forskelligt afhængig af, hvad den unge har brug for. Behovet ændrer sig som regel løbende, og så følger kontaktpersonernes indsats med.

Kontaktpersonerne deltager bl.a. ved møder med sagsbehandler og følger den unge til vigtige aftaler. De er også ansvarlige for kontakten til forældrene, og de har en særlig opmærksomhed på den unges trivsel, udvikling og hverdagsliv.

Fleksible og sammenhængende indsatser

Vi justerer løbende målene med den unge, sagsbehandleren og forældrene. Der kan fra start være behov for ekstra indsatser eller behandlingstiltag, mens nye behov kan opstå i løbet af opholdet.

Vi samarbejder tæt med andre interne og eksterne tilbud, herunder VIFUs andet tilbud, VIFU Forebyg, som er en forebyggende indsats for udsatte, hjemmeboende unge og deres familier.

VIFUs organisering i to afdelinger - en forebyggende afdeling og en døgnafdeling - giver os en helt unik mulighed for og erfaring med at bevæge os med de unge op og ned ad indsatstrappen, som er et værktøj, vi arbejder med for at sikre og fremme trivsel, men også i forbindelse med at forebygge og håndtere belastninger og kritiske hændelser.

Dette er fx når en ung flytter hjem til familien efter en anbringelse, men har en ventilplads til rådighed på VIFU Forebyg. En ventilplads er et møbleret værelse, hvor den unge i kortere perioder kan opholde sig. Der er adgang til praktisk og basal omsorg i form af kost, køkken, vaskemaskine og der er pædagogisk personale til rådighed for både den unge og familien hele døgnet.

Hvis en ung har været tilknyttet VIFU Forebyg, men nu skal anbringes, så vil vores interne fleksibilitet og kendskabet til den unge give en blidere overgang til anbringelse med genkendelige rammer og personale.

Vi har også et tæt samarbejde med andre af Københavns kommunes døgninstitutioner. Det gør en eventuel ændring af anbringelsessted mere smidig for alle parter.

VIFU har også ansat en psykolog, som understøtter det pædagogiske arbejde gennem bl.a. supervision og kompetenceudvikling af personalet. Psykologen kan også lave samtaleforløb med de unge på VIFU Døgn. Dette skal dog tilkøbes.

Ved behov kan vi også udføre også vredeshåndteringsforløb. Det gør vi i samarbejde med VIFU Forebyg.