Vores indsatser på VIFU Døgn

Her kan du se de indsatser vi tilbyder unge og deres pårørende

Vores indsatser

Botræning

Vi arbejder målrettet frem imod, at den unge erhverver sig de færdigheder, som et selvstændigt voksenliv fordrer. Ud over at kunne bo i egen bolig, skal den unge også kunne begå sig inden for samfundets normer og regler. Et selvstændigt voksenliv indebærer derfor både adfærdsmæssige og praktiske færdigheder som at kunne vaske tøj, lave mad, lægge budget, rydde op og gøre rent, tjekke e-Boks, deltage i møder, ringe op til læge/myndigheder og lignende. 

Kontaktpersonsteams

Hver ung får tilknyttet et kontaktteam bestående af to kontaktpersoner, som har tid sammen med den unge, og har en særlig opmærksomhed på den unges trivsel, udvikling og hverdagsliv. Tiden kan bruges forskelligt afhængig af, hvad den unge aktuelt har brug for. Behovet ændrer sig som regel løbende, og her følger kontaktpersonernes indsats fleksibelt med.

Kontaktpersonerne deltager ved møder med sagsbehandler og følger den unge til vigtige aftaler. Derudover er de ansvarlige for kontakten til forældrene.

Fleksible indsatser

VIFU Døgn samarbejder med andre interne og eksterne tilbud, herunder VIFU’s andet tilbud, VIFU Forebyg, som er en forebyggende indsats for udsatte, hjemmeboende unge og deres familier.

I samarbejde med VIFU Forebyg afvikles eksempelvis, ved behov, gruppeforløb i vredeshåndtering i form af Diamantforløbet. Der afholdes desuden individuelle Diamantforløb. 

VIFU Døgn har en psykolog, som, udover at understøtte det pædagogiske arbejde gennem supervision og kompetenceudvikling af personalet, ved behov også har samtaleforløb med de unge på VIFU Døgn.