Målgruppe

Her kan du læse om, hvilke unge vores indsatser er rettet mod.

VIFU Døgn er for udsatte og kriminalitetstruede unge i alderen 14-18 år, samt unge, der modtager efterværn op til det 23. år. De unge har typisk personlige og/eller emotionelle vanskeligheder. Nogle unge har udfordringer i hjemmet og har et konfliktfyldt forhold til deres forældre. De unge kan have negative skoleerfaringer eller mangelfuld skolegang, hashmisbrug og vanskeligt ved at indgå i socialt samspil. 

I Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge har vi en centersygeplejerske, som arbejder tværgående med CUKU’s indsatser, herunder VIFU Døgn, for at sikre den unges sundhed. Allerede ved indskrivningen sker en systematisk afdækning af den unges behov for sundhedsfaglige indsatser.