Om VIFU Døgn

VIFU Døgn er en døgninstitution under Københavns kommune og en del af Center for Udsatte og Kriminalitetstruende unge.

Institutionen ligger på Amager og arbejder efter Lov om Social Service §66 med tilbud om en fleksibel, målrettet og konsistent indsats til anbragte unge. Indsatsen hjælper de unge med at få struktur i hverdagen igennem uddannelse, job, sundhed og et aktivt fritidsliv. Derudover arbejder vi med at gøre de unge klar til at kunne klare sig selv, da en stor del af de unge udskrives til mere selvstændige boformer efter endt forløb hos os.

Formålet med indsatsen er både at sikre sikkerhed, trivsel og udvikling og samtidig skabe de bedste forudsætninger for fremtidig trivsel i form af et selvstændigt voksenliv.

Når de unge er anbragt hos os, er der et tæt samarbejde mellem den unge, familien, VIFU Døgn og det visiterende myndighedscenter.