Målgruppe

Her kan du læse om, hvilke unge vores indsatser er rettet mod.

VIFU Døgn er for udsatte unge i alderen 14-18 år, samt for unge der modtager efterværn op til det 23. år. Det er primært unge med psykosociale, personlige og/eller emotionelle vanskeligheder. Nogle unge har et konfliktfyldt forhold til deres forældre. De kan have dårlige skoleerfaringer eller mangelfuld skolegang, hashmisbrug og svært ved at indgå i socialt samspil. De kan også være kriminalitetstruede.

Vores overordnede målsætninger er at sikre trivsel og udvikling. Det gør vi ved at arbejde intensivt med at skabe alternativer til kriminalitet, misbrug og anden uhensigtsmæssigt adfærd. Vi arbejder på at øge livskvaliteten hos de unge, bl.a. via meningsfuld beskæftigelse og et aktivt fritidsliv.

Vi fokuserer også på at skabe mindre konfliktfyldte familierelationer. Grundtanken er, at uhensigtsmæssig adfærd og mistrivsel daler, når den unges hverdag fyldes med meningsfulde aktiviteter.

Vi fokuserer derfor på, at:

  • den unge får struktur i hverdagen igennem uddannelse, job, sundhed og et aktivt fritidsliv
  • den unge bliver klar til voksenlivet
  • den unge og familiens ressourcer lokaliseres og aktiveres, og at familien støtter relevant op om den unge i henhold til familiens respektive formåen.

Vi opstiller også konkrete mål og fokusområder sammen med den unge og familien. Her bliver deres egne mål inddraget, ud fra forståelsen af, at den unge og familien selv har de bedste forudsætninger for at kvalificere deres mål og samtidig kan indfri dem under opholdet os.