Virksomheders samarbejde med Spydspidsen

Her kan du læse om, hvordan din virksomhed kan samarbejde med Spydspidsen.

Spydspidsen har siden 2000 etableret lønnede arbejdspraktikker i private og offentlige virksomheder til unge mellem 15 og 18 år, der ikke er i gang med skole og arbejde. Spydspidsen samarbejder allerede med over 500 virksomheder inden for alle brancheområder og er altid interesseret i at høre fra nye virksomheder, der kunne have lyst til at få en ung i praktik. Årligt etablerer Spydspidsen cirka 200 arbejdspraktikker.

De unge, der kommer i arbejdspraktik gennem Spydspidsen, er unge med særligt vanskelige livsvilkår, som har svært ved almindelige sociale omgangsformer. Halvdelen af de unge har erfaring med kriminalitet, over en tredjedel har et misbrug af rusmidler, og over en tredjedel har ikke 9. klasses afgangseksamen. De unge har alle en sag i Socialforvaltningen, hvor øvrige tilbud er afprøvet, og de har ofte ikke været tilknyttet uddannelsestilbud i længere tid. Men fælles for Spydspidsens unge er også, at de har lyst til at ændre deres liv, og at de ønsker at arbejde.

Spydspidsen er løbende blevet evalueret, og resultaterne har været gode. I 2013 viste en evaluering fra Rambøll, at knap halvdelen af de unge kommer i uddannelse, i lære eller i almindeligt arbejde efter endt forløb hos Spydspidsen. 59 procent af de unge, der indskrives i Spydspidsen med misbrug, mindsker eller holder helt op med at ryge hash. Kun fire ud af 63 unge, som i 2012 havde begået kriminalitet inden indskrivningen i Spydspidsen, har begået kriminalitet under deres forløb i Spydspidsen. Det er en reduktion på 94 procent.