Hvad kan virksomheden forvente?

Her kan du læse om, hvad din virksomhed kan forvente af et praktikophold.

Skræddersyet praktikforløb

De unges arbejdspraktikker er individuelt tilrettelagt i Spydspidsen. Det betyder, at den unge, I modtager, er interesseret i at arbejde indenfor jeres branche og ofte også jeres beliggenhed og arbejdspladsens størrelse. Den unge kan være i praktik gennem Spydspidsen i et år i enten en eller flere virksomheder. Som udgangspunkt vil en praktik være af 1-3 måneders varighed, men den kan opsiges med øjeblikkelig varsel af både virksomheden og den unge. Bliver et praktikforløb afbrudt før planlagt tid, følger Spydspidsen op på dette for at sikre, at den unge lærer og udvikler sig af den erfaring, han eller hun har gjort sig. Et afbrudt praktikforløb er ikke en ubetinget fiasko. Spydspidsens erfaring er dog, at de fleste problemer kan løses, før praktikken afbrydes.

Sparring med ungdomskonsulent

Virksomheden får tilknyttet en ungdomskonsulent fra Spydspidsen, som I kan ringe til døgnet rundt med spørgsmål, bekymringer og lignende. Ungdomskonsulenten følger den unges praktik tæt og er parat til at hjælpe, hvis der opstår problemer. Mindst en gang om måneden mødes den unge, den unges vejleder på virksomheden og Spydspidsen for at gøre status over praktikken. Emnerne kan blandt andet være: Hvad går godt og skidt; er opgaverne for få eller for mange; hvordan går samarbejdet med kollegerne. På den måde forsøger Spydspidsen at sikre et forløb, der både gavner den unge og virksomheden.

Omkostningsfri praktikant

Den unges løn er kommunalt finansieret og udbetales af Spydspidsen, ligesom jeres virksomhed hverken har udgifter til arbejdstøj, forsikring eller lignende. Det betales også af kommunen. Selvom det økonomisk er omkostningsfrit for virksomheden at få en praktikant, bidrager virksomheden i langt de fleste tilfælde positivt til et ungt menneskes liv i en fase, hvor mange andre fristelser kan være svære at afstå. Det er Spydspidsens erfaring – og hele konceptets omdrejningspunkt – at en arbejdsidentitet kan spille en væsentlig rolle for den unges selvopfattelse. Derved er praktikken med til at motivere den unge til at skabe sig en konstruktiv og selvstændig tilværelse.