Hvad forventer Spydspidsen?

Her kan du læse om, hvad Spydspidsen forventer af de virksomheder, vi samarbejder med.

Hvordan får man en ung i praktik gennem Spydspidsen?

Spydspidsen er altid interesseret i at høre fra virksomheder, der vil have en ung i praktik. Virksomheden kan kontakte Spydspidsen på telefon eller mail. Herefter vil Spydspidsen gerne besøge jeres virksomhed og fortælle mere om Spydspidsen, og om hvad det kræver af jer, hvis I gerne vil have en praktikant. Når Spydspidsen er i kontakt med en ung, der er interesseret i jeres branche, kommer Spydspidsens personale og den unge til jobsamtale hos jer. Både I og den unge har mulighed for at sige nej til at indgå praktikaftale, men hvis begge parter fortsat er interesserede i at etablere et praktikforløb, kan den unge begynde umiddelbart efter praktikaftalen er underskrevet.

Hvad skal virksomheden kunne?

Arbejdspraktikken handler om jobtræning. Det vil sige, at den unge skal trænes til at kunne begå sig på arbejdsmarkedet og få indsigt i virksomhedens branche. En ung fra Spydspidsen skal hjælpes og støttes for på længere sigt at blive selvhjulpen. Derfor skal virksomheden udpege en medarbejder på arbejdspladsen, der fungerer som vejleder for den unge. Det sikrer, at den unge ved, hvem han eller hun skal gå til med spørgsmål.

Hvad må den unge arbejde med?

Det er vigtigt, at I kan tilbyde den unge opgaver, så han eller hun får en funktion og betydning på arbejdspladsen. Den unge skal ikke skille sig væsentligt ud fra de øvrige ansatte, men samtidig må den unge som udgangspunkt ikke stå med eneansvar for opgaver, da han eller hun er under 18 år. Det varierer fra ung til ung, hvad virksomheden kan forvente. Det afklares ved jobsamtalen, hvor Spydspidsen også er repræsenteret og er med til at beskrive den unges situation og kompetencer.