Hvad er et praktikforløb?

Her kan du læse om vores praktikforløb.

Lovgivning 

Spydspidsen tilbyder virksomhedspraktikker efter Servicelovens §52 samt Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 11. Den unge skal være omfattet af målgruppen beskrevet i § 75c, det vil sige, at den unge skal være en særligt udsat ung under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats. Den unges løn udbetales som en kommunal ydelse (jf. § 45, stk. 2)

Praktikperiode

Virksomheden og den unge indgår en praktikaftale i samarbejde med Spydspidsen. En ung kan være i praktik gennem Spydspidsen i et år, men som udgangspunkt er praktikaftalen med en virksomhed højest tre måneder ad gangen. Der laves individuelle aftaler om perioden, som harmonerer med både virksomhedens og den unges ønsker.

Opsigelse

Praktikaftalen kan opsiges med øjeblikkelig virkning af begge parter, men Spydspidsens erfaring er, at de fleste problemer kan løses. Spydspidsen forsøger derfor at holde sig opdateret omkring eventuelle uoverensstemmelser, så forløbet kan blive en god oplevelse for både den unge og virksomheden.

Arbejdstiden

Den unge kan ikke arbejde på fuld tid. Det ugentlige timetal er på mellem 18 og 23 alt afhængigt af timelønnen på området. Arbejdstiden tilrettelægges hovedsageligt efter virksomhedens ønsker og behov. Inden for disse rammer tages der hensyn til den unge.

Timesedler

Den unges økonomiske godtgørelse beregnes på baggrund af timesedler, som virksomheden udfylder sammen med den unge. Derfor er det vigtigt, at timesedlerne udfyldes og sendes til Spydspidsen rettidigt. Ellers kan den unge ikke få sin løn til tiden.

Forsikringsforhold

Den unge er arbejdsskadeforsikret gennem Spydspidsen. Arbejdsskader skal derfor anmeldes til Spydspidsen.