Visitationsprocedure

Her kan du læse om visitationsproceduren på Spydspidsen.

Det er altid sagsbehandleren, der visiterer den unge til Spydspidsen. Hvis der på baggrund af handleplanen er blevet vurderet, at Spydspidsen vil være et gavnligt tilbud for den unge – og sagsbehandleren mener, at den unge er i Spydspidsens målgruppe samt har læst huskelisten – ringer sagsbehandleren til Spydspidsen, der vil udfylde et visitationsskema. Der vil bl.a. blive spurgt ind til den formålet med den unges forløb i Spydspidsen, tidligere foranstaltninger og lignende. Jo mere detaljeret en visitation er, desto bedre fundament har Spydspidsen for at vurdere hvorvidt vi kan tilbyde den unge en plads.

Al visitation foregår telefonisk når sagsbehandler kontakter Spydspidsen.

Forespørgsler vurderes på et teammøde den førstkommende onsdag efter modtagelse af visitationen, og der vil efterfølgende blive meldt tilbage til sagsbehandleren på enten telefon eller mail. Tilbydes den unge en plads hos Spydspidsen, kommer han/hun på ventelisten, hvis der ikke er direkte plads. Er der ingen venteliste – eller når det bliver den pågældende unges tur – aftales der et præsentationsmøde, der har til formål, at gøre klart overfor den unge hvad vi kan tilbyde, og at høre hvilke jobønsker den unge har. Der vil også blive snakket om eventuelle udfordringer den unge forestiller sig at kunne støde på undervejs i forløbet, og om dette er noget der kan kommes i forkøbet (ved fx morgenvækning, senere arbejdstider, metoder til at kontrollere temperament eller andet). Derudover vil vi præcisere hvad vi –og en arbejdsplads forventer af den unge og hvorfor det forholder sig således. Under normale omstændigheder vil der være aftalt jobsamtale inden for 14 dage efter præsentationsmødet.

Forud for præsentationsmødet forventes det, at Samtykkeerklæringen er udfyldt af den unge, forældremyndighedsindehaver(e) og sagsbehandler.

Find huskeseddel og samtykkeerklæring her