Sagsbehandlere

Her kan du læse om, hvordan du som sagsbehandler kan bruge Spydspidsen.

Hvad forventer Spydspidsen af sagsbehandler?

 • At børnefamilieenheden bevilger den første måneds transport til praktikstedet samt eventuelt arbejdstøj, sikkerhedssko eller andet, der er direkte relevant for, at den unge kan komme i arbejde

   
 • At den unge senest inden præsentationsmødet med Spydspidsen har tilknyttet en kontaktperson. Spydspidsen kan om nødvendigt være behjælpelig med at finde en kontaktperson

   
 • At sagsbehandler informerer den unge, kontaktpersonen samt forældremyndighedshaver(e) om tid og sted for præsentationssamtalen, når den er fastsat

   
 • At sagsbehandler informerer forældrene til hjemmeboende unge om, at den unges indtægt kan have indflydelse på forældrenes boligsikring samt kommunens udlæg for faderens børnebidrag til moderen, hvis et sådant udlæg er i stand, samt orientere udeboende unge om eventuelt fradrag i kost-/lommepenge

Hvad kan sagsbehandler forvente af Spydspidsen?

 • At Spydspidsen førstkommende onsdag, efter visitationen er modtaget, giver besked om, hvorvidt den unge kan tilbydes et forløb. Hvis der ikke er venteliste aftales præsentationsmødet også her

   
 • At Spydspidsen inden for 14 dage efter præsentationsmødet som udgangspunkt har en jobsamtale mellem den unge og en virksomhed

   
 • At Spydspidsen løbende holder sagsbehandler underrettet om den unges praktikforløb og udvikling

   
 • At Spydspidsen skriver en samlet afslutningsnotits på den unges forløb i Spydspidsen

Visitationsproceduren

Sagsbehandler bedes læse huskelisten, og når denne er gennemgået kontakte Spydspidsen telefonisk, hvor en ungdomskonsulent hos Spydspidsen i samarbejde med sagsbehandleren vil udfylde et visitationsskema. Jo mere detaljeret en visitation er, des bedre fundament har Spydspidsen for at vurdere, hvorvidt den unge kan tilbydes et forløb.

 1. Visitationsskemaet vurderes på et teammøde den førstkommende onsdag efter modtagelsen, og

   
 2. Sagsbehandler vil efterfølgende modtage en tilbagemelding pr. telefon eller mail om den unge er vurderet til at være i målgruppen.

   
 3. Hvis den unge tilbydes et forløb i Spydspidsen, aftaler Spydspidsen og sagsbehandler et præsentationsmøde med den unge. Præsentationsmødet har til formål at gøre klart for den unge, hvad Spydspidsen kan tilbyde, og gøre klart for Spydspidsen hvilke jobønsker, den unge har. Spydspidsen vil præcisere, hvad personalet og en arbejdsplads forventer af den unge. I forlængelse heraf vil eventuelle udfordringer for den unge blive diskuteret, og Spydspidsen vil afdække, om disse kan forebygges ved eksempelvis morgenvækning, senere mødetider, metoder til at kontrollere sit temperament eller lignende. Spydspidsen stræber efter, at der vil være aftalt jobsamtale inden for 14 dage efter præsentationsmødet, men det afhænger af den unges ønske om branche og sæson.

Forud for præsentationsmødet skal samtykkeerklæringen være underskrevet af forældre/værge.

Generelt er et tæt samarbejde mellem den unge, kontaktperson, sagsbehandler og ungdomskonsulent i Spydspidsen væsentligt for at nå de fælles mål. Her er oplistet et minimum.

Find huskeseddel og samtykkeerklæring her