Vores historie

Her kan du læse om, hvordan Spydspidsen startede og hvordan institutionen siden har udviklet sig.

Spydspidsen begyndte som et forsøgsprojekt i 2000 i forlængelse af den såkaldte Voldspakke fra 1997. København og tre andre kommuner fik i forbindelse med Voldspakken midler fra det daværende Socialministeriums satspuljemidler til at etablere tilbud og foranstaltninger rettet mod de mest marginaliserede unge og sigtet at nedbringe ungdomskriminaliteten. Spydspidsens formål var at etablere lønnede arbejdspraktikker i almindelige virksomheder til overenskomstmæssig løn i stedet for at tilbyde yderligere pædagogisk støtte til de unge. I 2003 viste en evaluering af Spydspidsen, at 50 procent af de unge, der havde benyttet tilbuddet, helt var holdt op med at forbruge hash, var stoppet med at begå kriminalitet og var kommet i gang med uddannelse, i lære eller begyndt arbejde på almindelige vilkår. Det var så gode resultater, at man i 2004 valgte at gøre Spydspidsen permanent.

I 2001 etablerede Spydspidsen et skoletilbud i forlængelse af den øvrige indsats. Skolens elever bliver visiteret gennem Socialforvaltningens børnefamilieenheder med henblik på arbejdspraktik, og kun i det omfang den unge passer sin praktik, er et tilbud om en plads i Spydspidsens skole aktuelt. Der kan således ikke visiteres direkte til skoletilbuddet. Skolens elever har ofte to-fem skoleskift bag sig og deres faglige niveau er mellem 4. og 7. klasse. Flere elever har desuden ordblindhed, skolefobi, psykiatriske diagnoser og generelt dårlige erfaringer med skolesystemet. De fleste unge har reelt været ude af skolesystemet i op til to år, inden de begynder i Spydspidsens skole. Derfor er kombinationen af at have arbejdspraktik tre dage om ugen og undervisning to dage for mange af Spydspidsens unge en god vekselvirkning mellem det praktiske og det boglige og øger motivationen. Det vigtigste er, at de unge får lyst til at gå i skole igen, at højne deres faglige niveau, og at øge deres selvtillid. Derudover har eleverne mulighed for at opnå folkeskolens afgangsprøve i et eller flere af fagene: dansk, engelsk og matematik.

Spydspidsen har løbende 60 unge indskrevet (cirka 125 på et år), hvoraf over halvdelen integreres i almensamfundet igen efter endt forløb hos Spydspidsen.