Spydspidsens skole

Her kan du læse om Spydspidsens skole.

Undervisning i Spydspidsen

Spydspidsens skole er etableret i forlængelse af Spydspidsen. De unge visiteres således af socialforvaltningens børnefamilieenheder til Spydspidsen med henblik på arbejdspraktik og tilbydes kun undervisning i det omfang, at den unge passer sin praktik, og der er en ledig plads. Der kan derfor ikke visiteres direkte til skolen. Det er desuden den unges eget valg, om han/hun vil have undervisning i et Spydspidsen-forløb.

Rammerne

Skolen er et samarbejde med Københavns Ungdomsskole. Der er plads til 24 elever fordelt på 4 hold – der er således max 6 elever på hvert hold. Undervisningen følger folkeskolens kalender, men der optages løbende nye elever hele året.

Skoleteamet består af to lærer fra ungdomsskolen (en dansk- og en matematiklærer) samt to medarbejdere fra Spydspidsen. Lærerne står for undervisningen, og medarbejderne fra Spydspidsen har telefonkontakten til den unge og netværk samt varetager pædagogisk støtte efter behov.

Det primære fokus i undervisningen er, at eleverne får lyst til læring, men hvis en elev er klar, kan lærerne indstille ham/hende til 9. og 10. klasses prøverne i dansk og matematik. Terminsprøver og skriftlige afgangsprøver finder sted på Hindegade Ungdomsskole.

Der er undervisning tirsdag og torsdag – i alt 5 timer pr. hold. Eleverne kan holde pauser efter behov, og der er lang pause, hvor Spydspidsen serverer en snack. Eleverne har ikke lektier.

Målgruppe

Eleverne der får undervisning i Spydspidsen er unge, der ikke umiddelbart kan rummes i det eksisterende skolesystem, og som heller ikke selv ønsker at være i det almindelige system, men har et ønske om uddannelse.

Eleverne har typisk 2-5 skoleskift bag sig, og deres faglige niveau er meget forskelligt - fra 2. til 9. klasses niveau. Flere af eleverne har udfordringer der hænger sammen med ordblindhed, skolefobi og diagnoser. Det gennemgående er, at eleverne har dårlige erfaring med at indgå i en skolekontekst.

Formålet med undervisningen i Spydspidsen

Formålet med undervisningen er, i lighed med anden aktivitet i Spydspidsen, at bringe de unge tættere på almensamfundet. Den væsentligste opgave for undervisningsteamet er derfor, at fremme elevernes lyst til at indgå i et læringsrum igen, højne deres faglige niveau samt øge deres selvværd og selvtillid.

Tilgang og metode

Spydspidsen tilbyder eleverne almindelig undervisning under ekstra støttede rammer. Der bliver gjort en dyd ud af at skabe en god stemning, hvor alle kan føle sig velkomne, og der er altid plads til en offday. Hver enkelt elev anerkendes desuden ud fra deres ståsted, og det er aldrig den unge, der er problemet, men problemet der er problemet. Tilgangen til eleverne tager udgangspunkt i teori fra det narrative, systemiske og low arousal. Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkelte elevs forudsætninger og tilpasses, justeres og stilladseres løbende ud fra elevens progression i faget. Efterfølgende vil denne progression, ift. den unges faglige forståelse samt vedkommendes fremmøde og deltagelse, være med til at bestemme, om den enkelte elev indstilles til folkeskolens afgangsprøve. 

Kombinationen arbejdspraktik og undervisning giver for mange af eleverne en god vekselvirkning mellem det praktiske og det boglige. Motivationen til at klare det boglige opstår ofte som følge af en ny interesse for et fag og/eller en begyndende deltagelse i det almindelige samfundsliv. Ved både at have undervisning og praktisk arbejde suppleres og vedligeholdes interessen således for begge felter, og de unger får ofte en ny forståelse af sig selv – som en der kan og vil noget i livet.