Resultater

På denne side kan du læse om resultater fra Spydspidsen.

Spydspidsen er blevet evalueret løbende, og resultaterne har været gode. I 2003 viste en evaluering af pilotprojektet, at over halvdelen af de unge holdt op med at forbruge rusmidler, stoppede med at begå kriminalitet og begyndte på uddannelse, i lære eller på almindeligt arbejde efter endt forløb i Spydspidsen. Derfor besluttede det daværende Familie- og Arbejdsmarkedsudvalg i 2003 at videreføre Spydspidsen som et permanent tilbud til målgruppen. I januar 2005 fik Spydspidsen sit eget kapitel i Aktivloven, kapitel 11a. Virksomhedspraktik til særligt udsatte unge under 18 år. Det betød, at ordningen blev permanent og landsdækkende.

I 2013 evaluerede Rambøll blandt andet Spydspidsens arbejde for Center for Sikker By under Københavns Kommune, og resultaterne er stadig gode:

 • Kun 4 ud af de 63 unge, som havde begået kriminalitet inden indskrivningen i Spydspidsen, har begået kriminalitet under deres indskrivning. Det er en reduktion på 94 procent

   
 • 8 procent af alle indskrevne unge begår kriminalitet efter indskrivning i Spydspidsen

   
 • 46 procent er kommet videre i ordinær beskæftigelse, uddannelse eller arbejde efter et forløb i Spydspidsen

   
 • 71 procent har gennemført skolen med 9. klasses afgangseksamen

   
 • 59 procent af de unge, der indskrives med et misbrug, har enten mindsket deres forbrug eller er helt holdt op med at indtage rusmidler.