Hvem er målgruppen?

På denne side kan du læse om Spydspidsens målgruppe.

Spydspidsens målgruppe er unge mellem 15 og 18 år, der ikke har et skoletilbud eller har arbejde. Det er unge med særligt vanskelige livsvilkår, som har svært ved almindelige sociale omgangsformer. Halvdelen af de unge har erfaring med kriminalitet, over en tredjedel har et misbrug af rusmidler, og over en tredjedel har ikke 9. klasses afgangseksamen. De unge har alle en sag i Socialforvaltningen, hvor øvrige tilbud er afprøvet, og de har ofte ikke været tilknyttet uddannelsestilbud i længere tid. Målgruppen er såkaldt marginaliserede unge. Fælles for Spydspidsens unge er, at de har lyst til at ændre deres liv, og at de ønsker at arbejde.

Målgruppens kendetegn

 • 15-18 år med bopæl i Københavns Kommune
 • Kriminelle – flere har modtaget en dom
 • Betydeligt forbrug af rusmidler, f.eks. hash
 • Kan ikke rummes i eksisterende skoletilbud
 • Har ikke arbejde
 • Er berettiget til en kontaktperson (jf. SEL § 52, stk. 3, nr. 7) og har en socialsag i Socialforvaltningens børne- og familieafdeling
 • Skal være motiveret for at arbejde

Mange af de unge har desuden ét eller flere af følgende karakteristika:

 • En psykiatrisk diagnose
 • Et begrænset socialt netværk, eller netværket udgøres af personer uden for almensamfundet
 • Dårlige skolefærdigheder, mange skoleskift og lange perioder med mangelfuld skolegang
 • Er fra familier med lave husstandsindkomster
 • Har haft en opvækst med mange brud og svigt og har eventuelt været anbragt uden for hjemmet