Hvad er Spydspidsen?

På denne side kan du læse om, hvad Spydspidsen er og hvordan vi arbejder med de unge.

Spydspidsens primære opgave er at støtte unge mellem 15 og 18 år videre fra et liv i kriminalitet, manglende skolegang og misbrug. Det sker gennem arbejdspraktikker på mellem 1 og 12 måneder, hvor hovedformålet er at give den unge et meningsfuldt indhold i hverdagen og på den måde skabe grobund og motivation for udviklings- og forandringsprocesser videre i livet. Et andet mål er, at de unge får indsigt i arbejdsmarkedets vilkår og udvikler en forståelse for sammenhængen mellem krav, engagement, ansvar og muligheder. Sigtet er, at den unge får mulighed for at afprøve og overveje eventuelle fremtidig erhvervs- og uddannelsestilknytning og udvikle sine sociale kompetencer i sammenspil med kollager.

Spydspidsens tilgang er unik, fordi det sociale behandlingssystem kombineres med det almindelige samfundsliv. De unge re-inkluderes i samfundet ved hjælp af det almindelige arbejdsmarked – ligesom det er almindelige skolelærere, der er ansat på Spydspidsens skole. Man kunne kalde tilgangen for støttet normalitet. Den teoretiske inspiration er systematisk og narrativ. De unge mødes som individer med meninger, der er værd at lytte til – kombineret med ansvarliggørende krav.

Spydspidsens vision er, at de unge synliggør deres potentialer, opnår øget selvværd og er aktivt inkluderet i almensamfundet. Visionen er opsat i en forandringsteori, hvor de forskellige indsatser er oplistet over for en række kortsigtede, mellemlange og langsigtede effekter.

Fra udsat til ansat

Spydspidsens formål er at skabe rammerne for, at de unges potentiale kan udvikles konstruktivt og at de unge kan opnå tillid til deres faglige evner. Det er Spydspidsens mål at give de unge et meningsfuldt indhold i hverdagen og på den måde skabe grobund og motivation for udviklings- og forandringsprocesser i de unges liv. Når de unge er tilknyttet Spydspidsen får de indsigt i arbejdsmarkedets vilkår og udvikler en forståelse for sammenhængen mellem krav, engagement, ansvar og muligheder. På den måde tilbyder Spydspidsen rammerne for, at de unge får mulighed for at afprøve og overveje eventuel fremtidig erhvervs- og uddannelsestilknytning og udvikle deres sociale kompetencer i sammenspil med kolleger.

Spydspidsens holdning og erfaring er, at målgruppen er unge mennesker med et stort uforløst potentiale eller et potentiale, som er blevet brugt uheldigt.

Spydspidsens resultater viser, at halvdelen af de unge kommer i uddannelse, i lære eller i almindeligt arbejde efter endt forløb i Spydspidsen. 59 procent af de unge, der indskrives i Spydspidsen med misbrug, mindsker eller holder helt op med at ryge hash. Kun fire ud af 63 unge, som i 2012 havde begået kriminalitet inden indskrivningen i Spydspidsen, har begået kriminalitet under deres forløb i Spydspidsen. Det er en reduktion på 94 procent.