Visitation til LUDO

Her kan du læse mere om, hvordan de unge visiteres til LUDO.

Sagsbehandler visiterer til LUDO ved at kontakte Spydspidsen på telefon 33 17 68 00. I denne samtale spørger vi ind til den unges baggrund, hvorefter vi normalt vil tage stilling til optagelse indenfor en uge.

Hvis du som sagsbehandler har en ung, der er interesseret i et forløb i LUDO, er du meget velkomne til at kigge forbi sammen med den unge, så I kan hilse på os.

Indholdet og rammen for forløbet vil blive aftalt til et introduktionsmøde sammen med den unge, netværket og sagsbehandler.

Da hensigten med LUDO er at eliminere de slip, der fx er i forbindelse med unges frafald på uddannelse, kan den unge starte så snart kontrakten er indgået.