Hvad er LUDO?

Her kan du læse mere om, hvad LUDO er og hvad vi tilbyder.

LUDO er et tilbud under Spydspidsen. Her tilbyder vi undervisningsforberedende aktiviteter til udsatte unge mellem 13 og 18 år, der pt. ikke passer ind i andre tilbud eller som har en pause i et forløb. Her kan de unge bl.a.:

  • Øve sig i at indgå i et læringsrum
  • Øve sig i at få en hverdagsstruktur
  • Opnå personlig udvikling
  • Få tillid til undervisere
  • Øve sig i at omgås andre unge
  • Få faglige- og praktiske kompetencer.

LUDO er et rummeligt tilbud, og et forløb bliver tilpasset den enkelte ung ud fra behov og ønsker. Vores eneste forventning er, at den unge er i dialog om at møde.

Vi laver autentisk læring med projekter, der relaterer sig til samfundets virkelighed - fx  købe ind, lave flytte-hjemmefra-budget m.m. Derudover kan de unge bl.a. opnå faglige færdigheder indenfor dansk, matematik, engelsk, det kreative område, it, teknik og frisørfaget. Aktiviteterne tager udgangspunkt i de unges interesser og ønsker for fremtiden.

Vi har medborgerskab som omdrejningspunkt.

Tilgang og omfang

Vores tilgang i LUDO er baseret på:

  • Fokus på succesoplevelser
  • De unges egen motivation
  • Løsningsfokuseret og narrativ teori
  • Anerkendende pædagogik

Vi tror på, at den unge yder sit bedste ud fra de ressourcer, han/hun har til rådighed lige nu

Et skema kan lægges i tidsrummet kl. 10 og 14 mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Indskrivningen skal ses som en overgang til et nyt tilbud og være i en kortere periode (op til 6 måneder).

LUDO forløb

Op til 12 undervisningstimer ugentligt.

LUDO light

Op til 5 undervisningstimer ugentligt.