Praktik på Sønderbro

Vi modtager pædagogstuderende i 3. og 4. praktik. Muligheden for at komme i praktik på institutionen er styret af aftaler mellem Københavns Kommune og Københavns Professionshøjskole.

Under et praktikophold vil den studerende efter én til to måneder indgå på lige fod med det øvrige personale - alt efter hvordan det går. Den studerende skal også deltage ved samtlige personalemøder, supervision, undervisning og være aktivt deltagende sammen med de unge under sport og fysisk aktivitet og samtaler. Når du som studerende starter i praktik på Sønderbro, får du en vejleder, som du følger den første måneds tid. Når kommer til at arbejde sammen med det pædagogiske personale (aftenvagter og weekendvagter). Du vil blive tilknyttet det samme hold som din vejleder. Du arbejder efter et skema med vagter hver mandag og onsdag eftermiddag/aften eller hver tirsdag og torsdag eftermiddag/aften. Dertil er der en vagt hver anden weekend. Vores personalemøder ligger fast hver anden tirsdag, hvor du som studerende skal deltage.

Arbejdstiderne er 14:30 - 00:00 i hverdage og 08:00 til 00:00 i weekender.

Når du starter i praktik på Sønderbro, forventer vi, at du:

 • Har gjort dig nogle tanker og søgt oplysninger om den type institution, Sønderbro er.
   
 • Kan demonstrere tilfredsstillende personlig modenhed og etisk holdning i udførelsen af det pædagogiske arbejde med de unge på afdelingerne.
   
 • At du indgår i alle aspekter af dagligdagen på afdelingen.
   
 • At du har taget stilling til hvilke personlige og faglige mål, du vil arbejde med i praktikperioden.
   
 • At du tager ansvar for dine handlinger og kan reflektere og argumentere for dine handlinger.
   
 • At du er seriøs og aktivt deltagende i vejledningen - herunder forberedelse.
   
 • At du sætter dig grundigt ind i arbejdsstruktur og regler på den afdeling, du er i praktik på.

Krav i praktikperioden

Der stilles samme krav til dig som studerende, som til det øvrige personale.

Når du er midtvejs i dit praktikforløb, skal du lave et oplæg, hvor du beskriver de projekter, du er involveret i og hvordan du generelt har det - herunder hvilke udfordringer du evt. står i. Du har mulighed for at få “studerendes punkt” på dagsorden til personalemødet, hvis du sidder inde med noget, du gerne vil drøfte med den øvrige personalegruppe. Du skal som studerende også holde et afsluttende oplæg. 

Du skal være med til at udarbejde en handleplan/status på en ung og formulere en udtalelse. Du skal deltage i et møde, hvor der bliver sat mål for den unge og hvor der sættes fokus på den unges udvikling og trivsel. 

For at forstå arbejdet med de unge, skal du i en periode indgå i dagdelen, hvor du skal deltage i de forskellige undervisningsblokke. Dette har til formål, at du som studerende ser den røde tråd i arbejdet med de unge og får indblik i de forskellige blokke. Der er fokus på det tværprofessionelle samarbejde, internt såvel som eksternt. 

Du skal desuden være opmærksom på, at der bæres uniform på Sønderbro. Hovedbeklædning er ikke tilladt af sikkerhedsmæssige årsager. Vi har politisk og religiøs neutralitet på Sønderbro, dvs. du heller ikke må bære synlige politiske eller religiøse symboler i arbejdstiden.

For at komme i praktik på Sønderbro skal du være indskrevet hos Københavns Professionshøjskole. Det er også dem, der vælger, hvem der kan komme i praktik. På Sønderbro har vi intet med udvælgelsesprocessen at gøre og alle spørgsmål om det skal derfor rettes til Københavns Professionshøjskole.

Har du nogle spørgsmål til forløbet på Sønderbro er du velkommen til at kontakte Ralf Christensen. Du finder hans kontaktoplysninger her:

Kontakt

Ralf Østergaard Christensen

Aftenholdsleder