Om Sønderbro

Her kan du læse overordnet om Sønderbro som institution.

Sønderbro er placeret på Amager i København og er normeret til 18 pladser fordelt på tre sikrede afdelinger:

 • Afdeling Syd
 • Afdeling Vest
 • Afdeling Øst

Afdelingerne er døgnbemandet og personalet har forskellige faglige baggrunde og arbejder i fællesskab på institutionens afdelinger, i den interne skole samt i administrationen.

Sønderbro indgår i samarbejde med socialforvaltningen, kriminalforsorgen, politiet, anklagemyndigheden, forsvarsadvokater, retspsykiatrien, andre sikrede institutioner og døgninstitutioner.

Anbringelse 

I 2019 var en gennemsnitlig opholdslængde for en anbringelse på Sønderbro på 73 dage. Anbringelsen på Sønderbro anvendes som en mulighed for at skabe en forbedring af den unges sociale, kulturelle, materielle og personlige situation, samt at styrke den unges forudsætninger for og forpligtelse på en positiv udvikling uden kriminalitet og misbrug. 

Dette gøres med fokus på

 • At skabe bedre muligheder for aldersvarende udvikling hos den enkelte unge
   
 • At give de unge oplevelsen af medbestemmelse og derved skabe handlemuligheder for dem selv
   
 • En aktiv og sund dagligdag
   
 • At få skabt en tryg og kapabel ramme, hvor de unges følelser og handlinger udforskes
   
 • Interesse for og arbejde med konflikter samt håndteringen af disse.