Målgruppen

Her kan du læse om målgruppen for Sønderbro.

Sønderbros målgruppe består primært af unge mellem 14 og 18 år, men der kan anbringes børn helt ned til 12 år. Unge der anbringes på en sikret institution, inden de fylder 18 år, kan blive på institutionen til efter de er fyldt 18 år. Ligeledes kan unge, der får en dom til en ungdomssanktion, tilbageføres til en sikret institution efter de er fyldt 18 år.

Unge bliver placeret på Sønderbro primært af tre årsager

De er i varetægtssurrogat (jf. retsplejelovens § 765): Varetægtssurrogat træder i stedet for varetægtsfængsling. De fleste unge på Sønderbro opholder sig under varetægtssurrogat. Da unge under 18 år ikke må sidde i fængsel eller arresthus sammen med voksne, tilbydes de en plads på en sikret institution. Undtagelsesvis kan de sikrede afdelinger anvendes til afsoning af straf.

De er i en ungdomssanktion under fase 1 (jf. straffelovens § 74a): Unge under 18 år kan idømmes en ungdomssanktion, som indebærer at den unge skal undergive sig et 2årigt struktureret og kontrolleret socialpædagogisk behandlingsforløb. Forløbet er opdelt i 3 faser, hvoraf fase 1 finder sted på en af Sønderbros sikrede afdelinger.

De er under pædagogisk observation (jf. magtanvendelsesbekendtgørelsen § 30, stk.2): Unge der er fyldt 12 år, kan også være indskrevet til pædagogisk observation. En pædagogisk observation varer normalt to måneder og har til formål at få afklaret, om den unge har brug for særlige pædagogiske tilbud.

Anbringelsen af en ung på en sikret institution har til formål

 • at afværge, at den unge ikke skader sig selv eller skader andre, herunder begår ny kriminalitet.
   
 • at skabe et grundigt kendskab til den unges behov samt skabe et grundlag for udslusning af den unge og en eventuel efterfølgende indsats ved at hjælpe, forberede og motivere den unge til at forbedre sin situation.
   
 • at opholdet træder i stedet for varetægtsfængsling (varetægtssurrogat).
   
 • at skabe en forbedring af den unges sociale, kulturelle, materielle og personlige situation, så den unge har bedre handlemuligheder efter opholdet.
   
 • at opholdet er led i en afsoning eller i en idømt foranstaltning (ungdomssanktion).
   
 • at tilbageholde udlændinge mellem 14 og 18 år, der ikke har lovligt ophold i Danmark.