Hverdagen

Her kan du læse om hverdagen på Sønderbro.

Dagligdagen på Sønderbros sikrede afdelinger ligner på mange måder en almindelig hverdag, struktureret af et fast sæt regler og retningslinjer for dagens forløb. Under anbringelsen på Sønderbro, forpligtes de unge på at indgå i de daglige aktiviteter og rutiner samt det praktiske arbejde på afdelingerne. Det er en væsentlig del af hverdagen på Sønderbro, at både ansatte og unge er deltagende i dagsprogrammet.

Afdelingernes daglige program er opbygget ud fra en klar opdeling af hverdag og weekend, samt dagsbeskæftigelse, fritid og hvile.

Hverdagene er bygget op omkring en dagsstruktur fra morgen til aften, fordelt imellem skoleundervisning, idræt, praktisk arbejde og fælles fritidsaktiviteter på afdelingerne. Hverdagene starter med vækning og morgenmad kl. 08.00 og slutter kl. 23.00, hvor de unge skal gå på værelserne for natten. Hovedmåltider og pauser er fastlagt i bestemte tidsrum, ligesom der hver eftermiddag i løbet af ugen er værelsestid, hvor de unge skal befinde sig på eget værelse. Aftenernes aktiviteter besluttes af de unge selv og benyttes til f.eks. at spille spil, dyrke sport og styrketræning, modtage besøg eller se film. Her (LINK når siden er oprettet) kan du læse mere om hverdagen, undervisning mm. på Sønderbro. 

Behandlingsprogrammer

De anbragte unge på Sønderbro har ofte svære sociale problemstillinger og misbrugsproblematikker. Som del af anbringelsen på Sønderbro tilbydes de unge derfor forskellige tiltag til at afhjælpe og udrede deres situation.

Periodevis og med afsæt i omfanget af interesse og aktiv deltagelse fra de unge, kan der ligeledes indgå behandlingsprogrammer i ugeskemaet for én eller flere af afdelingerne;

PAV (Projekt Andre Valg) er et forbehandlingsprogram, som tilbydes til alle unge med et bekymrende forbrug af rusmidler. Formålet med programmet er, at motivere den unge til at reflektere over sit forbrug af rusmidler og overveje et videre behandlingsforløb efter endt anbringelse på Sønderbro. Programmet består af individuelle samtaler imellem den unge og en af Sønderbros PAV-medarbejdere.

ART (Aggression Replacement Training) er et gruppebaseret behandlingsprogram, som tilbydes til unge, som har svært ved at håndtere følelser som vrede, jalousi, had og frygt og måden, de kommer til udtryk på. Formålet med ART er at træne de unge i at håndtere konflikter og aggressivitet, samt styrke deres sociale færdigheder.