Om vores tilbud

På denne side kan du læse om, hvad vores fokus er i arbejdet med og på vores tilbud.

I vores arbejde med de unge har vi fokus på tre spor:

  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Idræt og fritidsliv
  • Familie og netværk

Sporene danner udgangspunkt for indsatsområderne.

Vores tilbud er dels rettet mod udsatte unge, som af forskellige årsager må hjælpes eller anbringes udenfor hjemmet, dels mod kriminalitetstruede unge, hvor der kan være grund til bekymring for egentlig kriminalitet eller et liv på kant med loven.

Sundhed

Vi arbejder ud fra et bredt sundhedsbegreb, som omfatter de unges fysiske og mentale sundhed og eventuelle rusmiddelproblematikker. Vi har en centersygeplejerske som, på tværs af de tre spor, samarbejder tæt med institutionernes øvrige personale. Dette bidrager til et kvalificeret, udviklingsorienteret og sammenhængende sundhedsfagligt arbejde, som skal sikre patientsikkerheden for børnene og de unge, samt skabe lige vilkår og muligheder for sundhed.

Allerede ved indskrivning foregår en systematisk afdækning af den unges behov for sundhedsfaglige indsatser. Denne følges op af institutionerne, og her kan centersygeplejersken indkaldes og assistere med hjælp og sparring.