Vores vision og målgruppe

Vi samarbejder med børn, unge og deres familier om at bygge bro til og fastholde dem i positive fællesskaber i familien, skolen og fritiden. Vi samarbejder med skoler, foreninger m.m. om at bygge mangfoldige, inkluderende og sjove fællesskaber.

Idrætsprojektets vision

Idrætsprojektets vision er, at alle børn og unge i Københavns Kommune er en del af positive fællesskaber i familien, skolen og fritiden med stærke og varige relationer, og at de oplever, at de er kompetente og betydningsfulde for andre i de fællesskaber, de indgår i.

Vi arbejder også for, at de har et godt selvværd og oplever, at de har styrke til at handle selv og skabe positive forandringer i deres eget liv, så på sigt får en uddannelse, et job og et godt og selvstændigt liv.  

Idrætsprojektets målgruppe

Idrætsprojektet tilbyder indsatser til:

 • Enkelte børn og unge, hvor målet er at brobygge til og fastholde dem i positive fællesskaber i skolen, fritidsliv og fritidsjob.

  Børn og unge, som er visiteret til en foranstaltning efter § 52.3,6 (Kontaktperson) eller § 52.3,9 (Anden hjælp) i Serviceloven.

  Børn og unge, som er tildelt et forbedringsforløb via Ungdomskriminalitetsnævnet efter §13.1,7 (At have udpeget en fast kontaktperson) eller §13.1,9 (At modtage anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte) i Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.
   

 • Grupper af børn, unge og familier, hvor målet er, at opbygge og fastholde mangfoldige, inkluderende og sjove fællesskaber på skoler, institutioner og i lokalområder.

  Børn og unge, som tilbydes en forebyggende foranstaltning på SEL § 11 stk. 2 og 3.

Idrætsprojektet samarbejder med børn og unge i alderen 3-18 år (efterværn 23 år), som står i udsatte positioner.

Det er børn og unge:

 • Som er på vej ud af positive fællesskaber i familien, skolen og fritiden, eller som allerede står uden for de positive fællesskaber.
   
 • Som vokser op i udsatte familier, hvor der fx er omsorgssvigt, psykisk sygdom, vold i nære relationer eller misbrug.
   
 • Som er udadreagerende, indadreagerende, kriminalitetstruede og/eller oplever psykiske vanskeligheder. De kan fx. have tilknytningsforstyrrelse, være selvskadende eller diagnosticeret med angst, depression, ADHD eller autisme.

Læs mere om Idrætsprojektets indsatser til børn, unge, familier, skoler, institutioner og lokalområder her (link til indsatser).