Idrætsprojektets forandringsteori og evalueringer

Her kan du læse om vores forandringsteori og evalueringer.

Forandringsteorien er bindeleddet mellem strategi og praksis, en teori om den forandring, som Idrætsprojektet ønsker at skabe for børn og unge. Forandringsteorien kan være et vigtigt redskab til at skabe sammenhæng og fokus i indsatserne, skabe transparens og give viden om, hvorvidt indsatserne er lykkedes og har gjort en forskel for børn og unge. Ved at lave en forandringsteori, bliver det synligt hvad der er for antagelser og overvejelser, der er om sammenhængen mellem årsag og virkning. Det vil sige, hvilke tanker ligger bag at Idrætsprojektets konkrete aktiviteter vil føre til de forskellige indsatsmål og forventede forandringer?    

I Idrætsprojektet har vi lavet forandringsteorier for vores forskellige indsatser. Vi starter også alle vores forløb ud med at sætte indsatsmål i samarbejde med de involverede parter, så vi på samme måde kan følge sammenhængen mellem mål og aktiviteter i de konkrete forløb, og justere ind løbende, hvis der viser sig behov for det.