Idrætsprojektet er en selvstyrende organisation

Her kan du læse om Idrætsprojektet som selvstyrende organisation.

Idrætsprojektet er en selvstyrende organisation, og det betyder bl.a., at beslutninger bliver taget af dem, der er tættest på den kerneopgave, der skal løses. For eksempel er det trænerne, der visiterer børn og unge til Idrætsprojektet og beslutter, hvilke børn og unge og trænere, der skal samarbejde, fordi det er trænerne, der har størst viden om, hvem der vil være det gode match ift. interesser m.m. Trænerne lægger også selv skema for, hvornår de skal træne med børn og unge. På den måde kan trænerne lægge træningerne, når det passer børn, unge og deres familier, og ikke omvendt når det passer os.

Ledelsen har ansvar for den strategiske og faglige ledelse, og den går på tværs af alle teams, så de enkelte teams har viden og kompetencer ift. at løfte alle vores opgaver, og så vi kan videndele og udvikle kvaliteten i vores opgaver på tværs af teams. I forhold til personaleansvar har den enkelte leder personaleansvar for et til to teams. På den måde sikrer vi, at vi har et godt arbejdsmiljø og en høj grad af trivsel i de enkelte teams.

Ledelsen understøtter og opbygger desuden strukturer og koordinering i Idrætsprojektet, så vi hele tiden bliver en endnu stærkere selvstyrende organisation. Det kan fx være at facilitere Teamudviklingssamtaler eller at understøtte de enkelte teams i at gennemføre supervision. Ledelsen er også tovholder på, at der bliver udviklet eksisterende og nye indsatser til børn og unge på baggrund af de politiske og administrative beslutninger, og at der løbende bliver opbygget stærke tværgående samarbejder.

I Idrætsprojektet ligger vi højt ift. trivsel og motivation samt samarbejdsevne, tillid og troværdighed (Trivselsmåling 2021).