Hvorfor er vi trænere og bruger uniform?

Her kan du læse om, hvorfor vi er trænere og hvorfor vi bruger uniform.

Da Idrætsprojektet startede op for cirka 10 år siden, var fokus primært på idræt og bevægelsesaktiviteter med børn og unge. Vi arbejdede med inspiration fra trænerrollen i sportens verden, hvor man motiverer spillerne til at udnytte deres potentialer og ressourcer fuldt ud til holdets bedste. I dag ser vi stadig en styrke i visionen fra den oprindelige trænerrolle i forhold til at have fokus på, at børn og unge finder egne potentialer for at blive en ressource for sig selv og andre i de fællesskaber, de indgår i.

Gennem årene har Idrætsprojektet udviklet idræt og bevægelsesaktiviteterne, så vi i dag laver mange forskellige former for læringsaktiviteter med udgangspunkt i, hvad de børn og unge, vi samarbejder med, drømmer om og gerne vil. Det er altså langt fra kun idræt og bevægelsesaktiviteter, men alt fra kemiforsøg og e-sport til musik, mad og dans. I dag er Idrætsprojektet altså meget mere end idræt.

I Idrætsprojektet er vi alle trænere, da det for os er et positivt ord – alle har lyst til at have en træner både i Hellerup og Gellerup. Vi har også altid Idrætsprojektets træningstøj på, da det signalerer, at vi er klar til at træne, når børn og unge er motiverede for det, og at vi er klar til at deltage aktivt sammen med dem.

Uniformen med Idrætsprojektets logo skaber også tryghed og genkendelighed, når trænerne kommer ud i hjemmene, på skolerne, i foreningerne m.m., så dem vi samarbejder med kan genkende os og vide, hvad vi står for. Det at bære den samme uniform synliggør også det sociale fællesskab, som Idrætsprojektet er, og som vi inviterer børn og unge til at blive en del af.