Hvem er vi i Idrætsprojektet?

Idrætsprojektet er en tværfaglig og selvstyrende organisation, hvor vi er ca. 100 fuldtidsansatte med forskellige uddannelser og kompetencer.

Vi er primært pædagoger, lærere, kandidater i pædagogik, psykologi og idræt, men vi er også socialrådgivere, ergoterapeuter og fysioterapeuter.

Herudover er der tilknyttet cirka 45 frivillige, primært studerende der læser til pædagog, lærer, socialrådgiver m.m.

Fælles for alle i Idrætsprojektet er, at vi brænder for at gøre en forskel for børn og unge i udsatte positioner. Alle trænere i Idrætsprojektet - uanset deres uddannelse og kompetencer - arbejder ud fra Idrætsprojektets værdibaserede metode (link til Idrætsprojektets værdibaserede metode), som er det fælles faglige fundament, som alle Idrætsprojektets indsatser bygger på. 

Udover de mange trænere, har Idrætsprojektet også en leder, en souschef og tre afdelingsledere. Derudover har vi to faglige koordinatorer og to projektledere for to udviklingsprojekter henholdsvis En God Skolestart og Ghettoprojektet - som vi kalder HEL (Hjælp, Energi og Leg). Se overblik over Idrætsprojektets organisering her (link til Idrætsprojektets organisationsdiagram).