Visitation til Fensmarkgade

Her kan du blive klogere på, hvordan du visiterer til Fensmarkgade.

Vores samarbejdspartnere, fx sagsbehandlere og skolelærere, betyder rigtig meget for os. Derfor forsøger vi altid at være tydelige, inddragende og effektive i samarbejde.

Visitationsprocedure

  • Som sagsbehandler skal du henvende dig til visitationskoordinatoren
  • Visitationsskema sendes til dig som sagsbehandler, så du kan udfylde det
  • Visitator gennemgår sagen og indkalder til visitationsudvalgsmøde
  • På visitationsudvalgsmødet vurderes mål og forventninger til anbringelse
  • I samråd udvælges det bedste match til anbringelse
  • Du som sagsbehandler modtager afgørelse fra visitationsudvalget og kontakter til institutionsleder
  • Forvaltningen/sagsbehandler takker ja/nej til foreslået tilbud. Der kan arrangeres indskrivningsmøde

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger her.