Samarbejde med familie og pårørende

Her kan du læse mere om samarbejde med familie og pårørende til de unge.

På Fensmarkgade prioriterer vi samarbejdet med familierne højt.

Når en ung anbringes på Fensmarkgade, overgår en stor del af ansvaret for den unges daglige trivsel og udvikling til os. Derfor har vi konstant faste aftaler og skemaer, så dagligdagen er planlagt og har en fast rytme.

Vi lægger vægt på at inddrage familie og netværk i planlægningen. Der skal være en balance og tryghed i hverdagen. Vi er overbeviste om, at vi lykkes med det gennem tæt samarbejde med familie og pårørende.